În anul 1985, Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat ziua de 5 decembrie Ziua internaţională a voluntarilor, sărbătorită de atunci în întreaga lume.

Le mulţumim azi din toata inima voluntarilor care se dăruiesc pe ei înşişi altora, celor care sacrifică din timpul, energia, cunoştinţele şi banii lor, pentru a întinde o mână de ajutor şi a oferi speranţă celor care sunt într-o situaţie vulnerabilă.

Voluntariatul porneşte din suflet şi este făcut cu dragoste, dăruire şi devotament, este un factor important pentru creşterea solidarităţii sociale, dar în acelaşi timp ajută şi încurajează oamenii să devină cetăţeni activi. El contribuie la dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale, la creşterea solidarităţii sociale, precum şi la asigurarea demnităţii şi compasiunii celor mai puţin norocoşi: copiii străzii, copiii abandonaţi, femeile supuse violenţelor, persoane cu dizabilităţi, bătrâni sau persoane sărace.

Este îmbucurător faptul că tot mai mulţi tineri se implică în activităţi de voluntariat, conştientizând contribuţia pe care acesta o are asupra propriei dezvoltări şi aducând-şi aportul în acest fel la realizarea unei culturi a voluntariatului. De aceea, mă bucură faptul că, prin Legea nr. 78/2014, activitatea de voluntariat este considerată experienţă profesională, pentru că acest lucru îi motivează suplimentar să-şi dăruiască timpul, energia şi cunoştinţele pentru semenii lor. Trebuie să continuăm să aducem modificările legislative care se impun pentru a încuraja voluntariatul, având în vedere potenţialul pe care-l reprezintă pentru dezvoltarea comunităţilor locale.

Deşi se observă o creştere a numărului de persoane care se implică voluntar în diverse activităţi, avem nevoie să continuăm şi să intensificăm promovarea conceptului de voluntariat de lungă durată.

Organizaţiile care lucrează cu voluntari cunosc o mare fluctuaţie de persoane care efectuează voluntariat de scurtă durată, dar pentru a avea rezultate de calitate în munca depusă trebuie să creştem voluntariatul de lungă durată.

Un rol important în promovarea şi dezvoltarea voluntariatului, în schimbarea mentalităţilor şi obiceiurilor cetăţenilor, o au centrele de voluntariat, publice sau private, acestea contribuind în mod esenţial la gestionarea sursei şi resursei de voluntariat. Centrele de voluntariat sprijină organizaţiile în campaniile de recrutare de voluntari, organizează campanii de promovare a voluntariatului, îndrumă persoanele doritoare către organizaţiile cu activităţi compatibile cu dorinţele şi aptitudinile lor, pentru a asigura calitate în activitatea de voluntariat.

Voluntariatul sprijină şi dezvoltă comunităţile locale, motiv pentru care consider imperios necesar ca administraţiile publice locale să se implice în promovarea şi dezvoltarea lui, dezvoltând astfel cetăţenia activă şi întărirea comunicării şi colaborării între cetăţeni şi instituţii, atât private, cât şi publice.