În prima sesiune parlamentară a anului 2015, doamna deputat Florica Cherecheş, Secretar al Grupului parlamentar al PNL,  a desfãşurat o activitate bogatã, susţinând 12  declaraţii politice, 14 întrebãri adresate miniştrilor, fiind co-semnatar la 35 de propuneri legislative, 6 moţiuni, a participat la conferinţe, seminarii şi grupuri de lucru, a avut numeroase întâlniri și audiențe cu cetățeni şi a promovat Oradea în ţarã şi în străinătate.

Declarațiile politice au atins subiecte precum: importanța familiei pentru societate, învățământul profesional în sistem dual, referendumul privind unificarea Municipiului Oradea cu comuna Sînmartin, situația dezastruoasă a DN 76, educație, regimul adopției, sănătate și angajarea de personal de către DGASPC-uri.

În urma identificării unor probleme sau a sesizărilor primite la Biroul parlamentar s-au formulat întrebări către miniștrii de resort, cu privire la necesitatea elaborării unei noi Legi a Educației, sistemul de învățământ ante-preșcolar, retrocedarea imobilelor, locurile de muncă în sistemul de asigurări sociale, finanțarea învățământului particular și confesional acreditat, elaborarea liniilor directoare şi a ghidurilor de finanţare pentru perioada 2014-2020.

Dintre propunerile legislative depuse sau susţinute de doamna deputat amintim:

 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Astfel, din 15 septembrie elevii din învățământul privat şi confesional vor beneficia de finanțarea de bază. Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a încălcat Constituția României şi Legea Educaţiei Naţionale, prin amânarea, nejustificată, a termenului de la care elevii din învăţământul privat şi confesional acreditat beneficiază de subvenţie de la stat.  Din această toamnă, se va elimina discriminarea şi toţi cei peste 60.000 de elevi care învață în şcoli private sau confesionale acreditate vor beneficia de subvenția de bază. Finanţarea de bază cuprinde:

 • cheltuielile de personal didactic, nedidactic şi auxiliar
 • cheltuielile pentru perfecţionarea personalului didactic;
 • cheltuielile pentru procurarea manualelor şcolare acordate în mod gratuit elevilor din învăţământul preuniversitar obligatoriu;
 • dotări cu mijloace de învăţământ corespunzător curriculum-ului şcolar;
 • cheltuieli materiale şi pentru servicii curente;
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/ 2011 astfel încât reprezentantul elevilor, major, să fie membru cu drept de vot în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ din ciclul liceal sau postliceal.
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/ 2011 privind înființarea Institutului pentru Învățământul Românesc în Străinătate Institutul va fi subordonat Ministerului Educației și Cercetării Ştiințifice, iar prin colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe (MAE), ar urma să stabilească organizarea unor unități de învățământ preuniversitar cu predare în limba română, ținând cont de prevederile articolului 32 din Constituția României prin care ‘statul asigură dreptul necondiționat la învățătură al tuturor cetățenilor prin învățământul general obligatoriu, prin învățământul liceal și prin cel profesional, prin învățământul superior, precum și prin alte forme de instrucţie și de perfecţionare”. Respectivele unităţi de învăţământ ar urma să se adreseze tuturor celor care, potrivit prezentei legi, au împlinit vârsta legală pentru a fi înscrişi în învăţământul preuniversitar şi care fac dovada rezidenţei/şederii în străinătate.
 • Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor profesionale – în urma acestor stagii profesionale, tinerii beneficiaza din partea Guvernului României de un certificat prin care, la absolvire, perioada de stagiu cuprinsa între trei luni si maximum un an de zile este recunoscuta ca experienta profesionala. Astăzi, cea mai mare problema a tinerilor este lipsa de experienţă profesională în domeniul în care vor să se angajeze. Angajatorii vor beneficia de deduceri fiscale si subventii si vor putea astfel sa-i remunereze pe tineri prin oferirea de cursuri de instruire si burse. Pe perioada acestui stagiu de practica, care nu înseamnă altceva decât o perioada de proba pentru un angajat, angajatorii vad daca ei sunt competenti, daca fac fata programului si cerinţelor. Activitatea stagiarului va fi reglementată printr-un contract de stagiu, vor fi stabilite drepturile si obligatiile acestuia, numărul maxim de ore pe zi pe care le poate efectua si numărul de ore pe saptamâna, plata lunara pe care o va primi si perioada de stagiu, urmând ca stagiarul sa primeasca un certificat care-i va recunoaste vechimea, fara a fi considerata însa stagiu de cotizare. Propunerea urmează să intre din toamnă la comisii în cele două camere.
 • Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.18 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Lege 153/2015) care stabileşte că părinții/tutorele sau elevul major să solicite în scris să studieze disciplina Religie. Schimbarea opţiunii sau retragerea se face tot prin solicitare scrisă.
 • Propunerea legislativă privind siguranţa în unităţile de învăţământ care prevede obligativitatea întocmirii unui plan anual de măsuri pentru creşterea siguranţei în şcoli, a regulamentului de ordine interioară, a formării unei Comisii pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar. Din Comisie fac parte: directorii unităţii, un cadru didactic ales de consiliul profesoral, doi reprezentanţi ai părinţilor, doi reprezentanţi al elevilor, lucrătorul de poliţie responsabil cu siguranţa şcolară, arondat unităţii respective şi reprezentantul Consiliului local în consiliul de administraţie. Propunerea mai prevede obligativitata purtării unui semn distinctiv cum ar fi: uniformă, eşarfă, ecuson.Mai prevede reguli pentru accesul în şcoală şi părăsirea acesteia de către elevi, precum şi împrejmuirea obligatorie a şcolilor, începând cu anul şcolar 2015-2016.
 • Legea privind aprobarea OUG nr 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative

Amendamentul PNL, nesusţinut initial de PSD dar votat apoi de plenul Camerei Deputaţilor, prevede ca alocația lunară de stat pentru copii să crească de la 42 la 84 de lei.

 • OUG 94/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației care are prevederi în domeniul învăţământului profesional în sistem dual.

Amendamentele impuse de PNL şi votate de Camera Deputaţilor au vizat următoarele aspecte:

 • Învăţământul dual să se poată desfăşura pe bază de contract de tip formare profesională, nu aşa cum prevedea ordonanţa ca elevul să aibă obligatoriu un contract de muncă şi antreprenorii să fie obligaţi să plătească un salariu elevului. PNL considera că pentru atragerea investitorilor ai nevoie de forţă de muncă bine calificată şi infrastructură, nu de taxări şi birocratizări inutile.
 • Învăţământul de tip dual începe imediat după absolvirea gimnaziului şi nu, aşa cum prevedea ordonanţa, după învăţământul obligatoriu.
 • Amendamentele au eliminat birocratizarea excesivă impusă de ordonanţă, prin care, toate solicitările venite de la agenții economici ar fi trebuit să fie adunate și avizate de consorțiile regionale și comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social. Apoi s-ar fi transmis inspectoratelor și de acolo la minister pentru avizare.
 • Şcoala profesională în sistem dual se întinde pe durata a 3 ani şi nu a 2 ani.

 

Învăţământul profesional din România, desființat în urmă cu cîțiva ani, a fost reînfiinţat prin Legea educației naționale 1/2011 şi gândit ca o alternativă pentru deprinderea unei meserii iar interesul pentru acest tip de învăţământ creşte în fiecare an. Marea majoritate a absolvenţilor acestui tip de învăţământ sunt angajaţi la finalizarea cursurilor iar în timpul şcolarizării, toţi primesc lunar 400 lei, 200 de la minister şi 200 de la compania cu care a încheiat contract. Legat de acest proiect legislativ, PNL solicită Senatului şi doamnei Ecaterina Andronescu, preşedinta Comisiei pentru învăţământ din Senat să nu îl blocheze şi să susţină amendamentele PNL pentru a elimina greşelile şi confuzia produse de ordonanţă.

 • Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopţiei doreşte sã contribuie la creşterea numãrului de copii adoptaţi pentru a le oferi şansa de a creşte în siguranţa şi cu dragostea unei familii. Modificările se referă în special la mărirea valabilităţii atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, de la 1 an la 2 ani, reducerea perioadei de timp în care copilul se află în stadiul măsurii de protecție, de la 1 an la 6 luni, reducerea termenului în care părinţii şi rudele copilului și-ar putea retrage declarația de consimţământ la adopţie la 30 de zile, precum şi reducerea numărului de rude care trebuie identificate pentru a-şi exprima consimţământul, de la gradul al IV-lea la gradul al treilea, acordarea concediului de îngrijire a copilului adoptat, pe o perioadã de un an, indiferent de vârsta copilului, precum şi de o indemnizaţie lunarã egalã cu media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni. De asemenea, în cazul adopţiilor internaţionale în care măcar un părinte e român, am propus scurtarea termenelor din legislaţia în vigoare pe care copiii trebuie să le petreacă în sistemul de stat. Până acum, copiii care sunt deschişi adopţiei internaţionale de către români sunt cei care au stat doi ani în sistem şi nu au fost adoptaţi de o familie din România. Vrem să reducem acest termen de la doi ani la şase luni, tocmai pentru a da şansa mai multor copii să fie adoptaţi de familii de români stabiliţi în străinătate. Din nefericire, propunerea legislativă se află de mai multe săptămâni pe ordinea de zi la Camera Deputaţilor, având raport de respingere, după ce a fost respinsă de Senat. Intre timp, Ministerul Muncii a iniţiat propriul proiect legislativ, multe dintre prevederile susţinute de PNL fiind cuprinse în proiectul ministerului. O dovadă de bună credinţă ar fi fost susţinerea propunerii noastre legislative, eventual cu amendamente, astfel încât legislaţia în domeniul adopţiei să fie modificată rapid pentru binele superior al copilului.
 • PNL a deținut președintia Comisiei speciale privind legile electorale, timp în care au fost adoptate patru legi, a căror inițiatori sunt parlamentarii liberali:
 • Noua lege a partidelor politice care permite înființarea unui partid cu numai trei membri, față de 25.000 cât era până în prezent
 • Noua lege a finanțării partidelor politice, act normativ care introduce modalități transparente de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale
 • Noua lege a alegerilor locale, potrivit căreia primarii vor fi aleși într-un singur tur de scrutin, iar președinții de consilii județene din rândul consilierilor prin vot indirect. PNL a susținut cu tărie  alegerea în două tururi de scrutin.
 • Noua lege a alegerilor parlamentare care prevede revenirea la sistemul de vot proporțional pe liste și aduce o scădere semnificativă a numărului de parlamentari prin scăderea normei de reprezentare. Una dintre cele mai importante prevederi, atât la locale cât și la parlamentare, este introducerea sistemului electronic pentru prevenirea votului multiplu. PNL a susținut creșterea numărului de parlamentari care să reprezinte diaspora
 • VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ PNL a depus la sfârșitul lunii martie în Parlament o propunere legislativă în acest sens, în vederea respectării promisiunilor făcute românilor din Diaspora în campanie, privind reforma legilor electorale. PNL a depus și o moțiune de cenzură pe tema refuzului PSD și al lui Victor Ponta de a adopta legea votului prin corespondență.

PNL este pregătit pentru o sesiune parlamentară extraordinară, pe care o cere prin Preşedintele său, doamna Alina Gorghiu, pentru a vota introducerea votului prin corespondenţă. Motivul convocării unei sesiuni extraordinare este că, în condiţiile în care proiectul nu va fi adoptat urgent, el nu mai poate fi pus în aplicare la viitoarele alegeri din 2016, pentru că se intră în termenul de un an stabilit de Comisia de la Veneţia şi de Curtea Constituţională pentru modificarea legislaţiei electorale.

Al doilea motiv pentru această convocare este angajamentul pe care liberalii şi l-au luat privind acest proiect legislativ, faţă de diaspora românească. Liberalii au fost singurii care au susţinut acest proiect în mod constant şi au depus şi o moţiune de cenzură pe această temă.

În calitate de membru al Comisiei pentru învãţãmânt, ştiinţã, tineret şi sport și președinte a OFL Oradea, doamna deputat a iniţiat şi coordonat proiectul anual al OFL, cu ocazia Zilei internaţionale a cărţii pentru copii. Acesta a constat într-o acţiune de colectare de cărţi pentru copii şi tineret în urma căreia s-au adunat aproximativ 1.500 de cărţi, care au fost donate Bibliotecii din Bratca, pentru a fi folosite de elevii Liceului Bratca şi locuitorii comunei Tot în cadrul proiectului, 32 de copii din zona Bratca şi Aleşd au participat la o piesă de teatru pentru copii şi au vizitat apoi Grădina zoologică, fiind însoţiţi de copii din Oradea, pentru a creşte solidaritatea dintre ei şi a lega relaţii de prietenie.

Ca membru al Grupului ecumenic de rugãciune din Parlamentul României, a participat la:

 • Micul dejun cu rugãciune organizat la Washington DC, ocazie cu care a avut întâlniri şi cu o serie de congresmeni si senatori americani
 • Balkan Gathering, conferinţă cu participare numeroasă internaţională, la Palatul Parlamentului.

Doamna deputat Florica Cherecheş a participat la mai multe conferinţe şi evenimente, dintre care amintim doar:

 • Conferinţă pe tema migraţiei romilor la Oradea
 • Marșul pentru viață 2015, eveniment anual, dedicat valorizării și protejării vieții copiilor începând de la concepție.
 • Masă rotundă organizată de UNICEF pe tema protecţiei copilului
 • Conferinţa Internaţională „Clasa politica si societatea civilă – lupta comună împotriva traficului de fiinte umane” de la Palatul Parlamentului
 • Târgul școlilor profesionale 2015 Oradea
 • Dezbaterea cu tema ”Politici liberale pentru susţinerea familiilor active şi pentru creştere demografică”, la Palatul Parlamentului