La Cabinetul meu parlamentar s-au prezentat mai multe îngrijitoare copii din grădinițe, care mi-au sesizat o problemă de salarizare, apărută după aplicarea Legii 153/2017. Înainte de apariția acestei legi, îngrijitoarele erau considerate personal didactic auxiliar, dar după promulgarea Legii 153, ele au trecut în categoria personalului nedidactic, pierzând și la salariu, și prin nedecontarea navetei. Responsabilitățile din fișa postului au rămas însă aceleași, îngrijitoarele având obligația să se ocupe de la asigurarea curățeniei peste tot în incinta grădiniței, la îngrijirea copiilor, la efectuarea de mici reparații, la sprijinirea educatoarelor în timpul actului educațional, până la asigurarea securității bunurilor personale ale copiilor, educatoarelor și a tuturor persoanelor care se află în grupă, holuri sau vestiare. Atribuțiile lor sunt mai complexe decât ale îngrijitoarelor din şcoli, şi acest lucru ar trebui să se evidențieze printr-un nivel diferit de salarizare.

Există îngrijitoare care au absolvit cursuri de formare specifică, pe cheltuiala lor, dar nu există nicio diferență de salarizare între cele care au studii specifice și cele care nu au așa ceva. Vă întreb, stimați miniștri, dacă aveți în vedere încurajarea formării profesionale și specializării îngrijitoarelor, prin diferențierea salarizării lor în funcție de studii, având în vedere complexitatea muncii lor și provocărilor tot mai mari pe care le au în munca cu generațiile actuale și viitoare de copii de vârstă preșcolară.

Având în vedere că foarte multe îngrijitoare provin din mediul rural și sunt nevoite să facă naveta la serviciu, luați în considerare revenirea la decontarea navetei acestora, mai ales că salariile lor sunt oricum foarte mici și naveta le reduce bugetul familial?

Având în vedere că Legea 153 le-a redus ingrijitoarelor din grădinițe veniturile atât prin plasarea lor în altă categorie, una inferioară, cât şi prin nedecontarea navetei, vă întreb, stimați miniştri, dacă veți reveni la situația anterioară, considerând îngrijitoarele din grădinițe, personal didactic auxiliar, aşa cum ar fi firesc.

Vă meționez ca anexez și fișa postului a unui îngrijitor -grupa învățământ preșcolar.

Aştept răspuns în scris.

 

Cu stimă,

Deputat PNL Florica Cherecheş

Vicepreşedinte al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport