Adresată: Domnului Eugen Orlando Teodorovici, Ministrul Fondurilor Europene
Obiectul întrebării: Publicarea liniilor directoare şi a ghidurilor de finanţare pentru perioada 2014-2020 pe POSDRU

Stimate Domnule Ministru,

Ca membru al Uniunii Europene, România beneficiază de sprijin financiar prin finanţări nerambursabile. S-a încheiat deja prima perioadă de finanţare, 2007- 2013, dar din cauza utilizării acestor fonduri în procent foarte mic, de doar 37,8%, România a beneficiat de o extindere a perioadei în care se pot atrage aceşti bani, de la 2013 la 2015, discutându-se în prezent chiar posibilitatea prelungirii cu încă un an a acestui termen, în scopul creşterii gradului de absorbţie.

Deşi Guvernul a declarat că are ca obiective majore pentru anii următori atragerea unui procent cât mai mare a fondurilor existente până la sfârşitului lui 2015, „recuperând întârzierile acumulate în trecut”, precum şi negocierea şi implementarea „mult mai bine” a fondurile aferente perioadei viitoare de programare (2014-2020), „învăţând din lecţiile trecutului”, am intrat deja în a doua perioadă de finanţare, 2014-2020, şi deşi suntem la sfârşitul primului an din această perioadă, încă nu au fost lansate apeluri de proiecte, iar priorităţile de dezvoltare sunt încă neclare.

Nu ştiu care este explicaţia acestei întârzieri şi de ce nu se accelerează procesul pentru a nu rata parte semnificativă şi din aceste resurse disponibile pentru România. Este inadmisibil ca din cauza nepăsării sau incompetenţei unor funcţionari care ar trebui să conceapă aceste ghiduri, să nu putem beneficia pe deplin de banii puşi la dispoziţie de Uniunea Europeană. E foarte posibil ca de data asta să nu mai beneficiem de o perioadă de graţie, de extinderea perioadei de implementare şi atunci ar fi cu atât mai gravă intarzierea.

Sincer, mă îndoiesc de acest lucru, fapt demonstrat de experienţele negative pe care le au majoritatea celor care au implementat în ultimii ani astfel de proiecte. Prea adesea, aplicanţii şi beneficiarii de finanţări nerambursabile sunt priviţi cu suspiciune de funcţionarii care le verifică documentaţia şi le refuză părţi substanţiale din cererile de finanţare sau rambursare pentru simplul motiv că nu înţeleg anumite lucruri şi în loc să recunoască şi să se informeze, preferă să taie, că „precis e ceva necurat la mijloc”.

Vi se pare normal ca procedurile de achiziţii pentru beneficiarii privaţi să fie complicate de funcţionarii publici mai mult decât prevede Ordinul MFE nr. 1120/2013? Sunt solicitate procese-verbale de deschidere a ofertelor, când ordinul nu vorbeşte despre aşa ceva, se solicită stabilirea unor criterii de atribuire, în timp ce ordinul spune clar: „Beneficiarul privat compară ofertele primite. Dacă se primeşte o singură ofertă, beneficiarul poate să o analizeze și să procedeze la atribuirea contractului de achiziţie, dacă oferta respectă specificaţiile tehnice elaborate conform etapei 1.”

Vă întreb, domnule ministru, când veţi face publice liniile directoare şi ghidurile de finanţare pentru perioada 2014-2020 pe POSDRU şi care este termenul propriu-zis de elaborare a ghidurilor astfel încât fmanţările pentru perioada actuală să fie disponibile cât mai curând. Nu este permis să mai pierdem nicio zi pentru că fiecare zi ne costă! Ce măsuri s-au luat pentru ca observaţiile Comisiei Europene să fie luate în considerare la elaborarea noilor ghiduri şi cum vor fi comunicate acestea în timp util pentru ca beneficiarii să aibă timpul necesar de a corecta şi completa dosarele depuse pentru a se evita, astfel, rambursarea de bani europeni?

De asemenea, vă solicit, domnule ministru, să asiguraţi instruirea funcţionarilor implicaţi în evaluarea, verificarea şi monitorizarea proiectelor pentru a asigura aplicarea unitară a prevederilor legislative şi să vegheze că „simplificarea procedurilor de achiziţii pentru beneficiarii privaţi” să se aplice la toate OI-urile.

Vă mai solicit să întreprindeţi verificări pentru respectarea Ordinelor de ministru, astfel încât dacă se cer anumite documente într-o singură copie pe hârtie şi scanate pe CD, funcţionarii să nu solicite două sau trei copii pe hârtie, fără niciun fundament legislativ, iar la vizitele de monitorizare să mai ceară încă un rând de copii.

Solicit răspuns scris.

Raspuns MFE 30.12.2014