Adresată: Doamnei Rovana Plumb, Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Obiectul întrebării: Standardele de cost aferente serviciilor sociale

Doamnă Ministru,

Ca urmare a memoriului primit din partea Asociaţiei româno-germană Alsterdorf, ataşat, doresc să vă supun atenţiei câteva aspecte privind stabilirea standardelor de cost aferente serviciilor sociale, stabilite prin H.G nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.
Costurile aferente serviciilor sociale cuprind totalitatea cheltuielilor cu întreţinerea unei persoane cu dizabilităţi: hrană, cazare, medicamente, cheltuieli curente, cheltuieli salariale, admnistrative, taxe şi impozite, etc.

Din anul 2010, anul stabilirii standardelor minime de cost, au avut loc mai multe modificări cum ar fi: majorarea TVA de la 19% la 24%, introducerea accizei pe carburanţi care a condus la creşterea preţurilor bunurilor, salariul minim este în prezent de 900 de lei, iar alocaţia de hrană pentru persoanele cu dizabilităţi se dublează din anul 2015, ajungând la 16,6 lei.

Având în vedere cele prezentate mai sus, precum şi prevederile art. 9 din H.G. nr. 23/2010, consider că este cazul ca Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să actualizeze corespunzător valoarea standardelor de cost aferente serviciilor sociale.

Eventuala susţinere de către Minister a faptului că valorile stabilite prin H.G. nr. 23/2010 ar fi minime, iar Consiliile locale/judeţene sunt libere să susţină un cost mai mare din veniturile proprii, nu cred că ar fi corectă, deoarece modificările, îndeosebi fiscale, care au condus la creşterea costurilor efective pentru fiecare beneficiar nu ţin de „nevoile specifice şi situaţiile particulare ale beneficiarilor unui anumit tip de serviciu social”, cum prevede art. 3 din H.G. nr. 23/2010.

Ţinând cont de cele prezentate mai sus, vă rog să îmi comunicaţi când veţi actualiza H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, pentru a asigura finanţarea echitabilă a acestor servicii?

Solicit răspuns scris.

Raspuns intrebare standarde de cost