Adresatã: Domnului Adrian Curaj, Ministrul Educației Naţionale și Cercetării Științifice

Domnului Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu, Ministrul Sănătății

De cãtre: Deputat PNL Florica Cherecheş

Obiectul întrebării: situaţia incertă a elevilor şcolilor postliceale din învăţământul privat care efectuează practica şcolară în unităţile sanitare

 

Este evident faptul că elevii care au ales să urmeze cursurile unei şcoli postliceale sanitare din învăţământul privat , fiind interesaţi de dezvoltarea lor personală şi însuşirea meseriei de asistent medical  în mod temeinic, au nevoie de exercitarea practicii şcolare în unităţile spitaliceşti.  Dar, în multe cazuri, viitorii asistenţi medicali, instruiţi în sistemul de învăţământ privat, sunt nevoiţi să plătească stagiul de practică şcolară  sau chiar nu au acces în spitale  deoarece  majoritatea contractelor  de colaborare pentru practică sunt încheiate  cu unităţi de învăţământ de stat.

Din aceste motive, vă întreb dacă veţi lua în considerare reglementarea activităţii practice în spitale, în sensul nediscriminării elevilor care studiază la postlicealele din învăţământul privat, astfel încât să nu fie nevoiţi să plătească orele de practică şi  să  aibă acces în unităţile sanitare  (aşa cum elevii şi studenţii din învăţământul de stat  au dreptul, prin normele legale în vigoare). Având în vedere că cererea de asistenţi medicali pe piaţa muncii este mare şi că este nevoie ca aceşti tineri să fie cât mai bine pregătiţi, vă rog, domnilor Miniştri, să faceţi demersurile necesare care se impun pentru reglementarea  şi soluţionarea  problemei prezentate.

 

RASPUNS primit de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării

RASPUNS primit de la Ministerul Sănătăţii