Domnule Ministru,

Urmare a declarării ca neconstituţional a art. 253 din Legea 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Educaţiei Naţionale a încercat ”rezolvarea” situaţiei prin prevederile introduse de OUG 23/2019. Astfel, anumitor cadre didactice li se va transforma, începând cu 1 septembrie 2019, contractul individual de muncă pe perioadă determinată de un an în contract individual de muncă pe perioada de viabilitate a postului didactic/catedrei.

După primirea avizului favorabil inclusiv din partea ministerului pe care îl reprezentaţi, e drept, prin semnătura secretarului de stat Adrian Marius Rîndunică, punctul de vedere al Ministerului Muncii este că ”un contract de muncă se poate încheia pe durată determinată ori nedeterminată”, neexistând în legislaţia românească sintagma de ”Contract individual de muncă pe durata viabilităţii postului”.

Luând în considerare cele de mai sus, care este poziţia dumneavoastră faţă de situaţia prezentată? Consideraţi că prevederile introduse prin OUG 23/2019 vor fi aplicabile începând cu 1 septembrie 2019 fără modificarea legislaţiei muncii în vigoare? Cum veți asigura legalitatea și constituționalitatea modificării propuse?

Aştept răspuns în scris.

 

Cu stimă,

Deputat PNL Florica Cherecheş