Educația, una din prioritățile naționale declarate de oricare lider național, va fi din nou
o „Cenușăreasă” și în 2018, deși ministrul Pop se laudă cu un buget nemaiîntâlnit de mare. De
fapt, este un buget mai mic decât acum 10 ani și creșterile, acolo unde sunt, vizează doar
profesorii și nu beneficiarii sistemului, adică elevii. Bugetul educației este de 2,98 % din PIB,
mult sub procentul prevăzut de Legea educației 1/2011, care prevede alocarea a 6% pentru
educație.
În contextul dezbaterii bugetului din această săptămână, amendamentul Gupului
parlamentar PNL de a tripla numărul de burse pentru învăţământul profesional a fost respins,
respectiv propunerea ca din anul școlar 2018-2019 statul să asigure minim 100.000 de locuri
bugetare pentru învăţământul profesional, prin suplimentarea bugetului Ministerului Educației
cu suma de 2.400.000 mii lei. De asemenea, au fost respinse și propunerile PNL privind
generalizarea programului Şcoală după Şcoală (250.000 mii lei pentru învăţământul
secundar), asigurarea sumelor restante conform sentințelor judecătorești (500.000 mii lei
pentru plata restanțelor salariale ale profesorilor), dublarea numărului de consilieri școlari
(72.000 mii lei), susținerea cheltuielilor de cazare și masă în internate școlare pentru elevii din
mediile defavorizate care sunt înmatriculați la o formă de învățământ profesional-dual
(180.000 mii lei).
Bugetul Ministerului Educației a ajuns în dezbaterea din plenul Parlamentului cu o
alocare propusă absolut insuficientă, în creștere cu doar 16% față de 2017, ceea ce, în
condițiile majorărilor salariale planificate și a trecerii contribuțiilor de la angajatori la
angajați, echivalează cu o reducere a bugetului educației, în termeni reali. Nu există nicio
intenție reală de a crește semnificativ numărul de locuri în învățământul profesional dual, ceea
ce va adânci prăpastia dintre oferta educațională și cererea de pe piața muncii, va contribui la
menținerea unui procent ridicat de abandon școlar și ne va alunga copiii din țară.
În acest context, merită remarcat faptul că în bugetul pentru 2018, cheltuielile salariale
și de asistență socială ale statului depășesc pragul de 20% din PIB. Este evident că Guvernul
va plăti din nou salarii și pensii, lăsând dezvoltarea României pentru următorul ciclu de
guvernare.

Florica Cherecheș, Deputat PNL