Este cunoscut faptul că  România traversează o perioadă de „iarnă demografică”, coborând la sub 20 de milioane de locuitori, adică la nivelul anului 1966. În fiecare an, populația scade cu echivalentul a două orașe mici. Concret, s-a înregistrat o reducere de 80.000 de persoane pe an, începând din 2014.

În aceste condiții, este necesară adoptarea unui set amplu de măsuri pentru creşterea natalității şi  sprijinirea familiilor. După ce anul trecut, PNL a obținut dublarea alocației pentru copii, acum a susținut modificări importante la concediul de maternitate și la plata indemnizației pe această perioadă.

Principalele modificări adoptate azi de Camera Deputaților sunt:

– Eliminarea plafonului maxim de 3400 lei/lună al indemnizației pentru creșterea copilului

– Acordarea indemnizației pe toată perioada, până când copilul împlinește vârsta de doi ani.

– Persoanele care, în ultimii doi ani au realizat minim 12 luni venituri supuse impozitului, vor beneficia de concediu pentru creșterea copilului timp de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

– Valoarea indemnizației se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată.

– Părintele care decide să se întoarcă în câmpul muncii înainte de doi ani, va primi un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 50% din indemnizaţia minimă stabilită – indemnizația minimă este de 85% din salariul minim brut pe țară garantat în plată.

– Nivelul indemnizației lunare se majorează cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere.

Aceste prevederi vor intra în vigoare de la 1 iulie 2016.

Aceste modificări au fost susținute de toate partidele politice, care au cerut în mod imperios Guvernului să aloce fondurile necesare punerii lor în practică.  În acest sens, PNL a indicat drept posibilă sursă bugetară pentru plata indemnizațiilor, sumele colectate la bugetul de stat din mai multe fonduri, inclusive prin recuperarea integrală a prejudiciului din dosarele de corupție. ANAF și Guvernul ar trebui să se concentreze pe recuperarea acestor prejudicii. În același timp, excedentul bugetar din primele luni ale anului , constituie o altă sursă posibilă.

PNL lucrează în prezent la elaborarea şi implementarea  unui pachet de legi necesar pentru refacerea echilibrului demografic și urmărește identificarea celor mai adecvate soluţii legislative de susţinere a familiilor tinere active. În iunie, pachetul legislativ pentru refacerea echilibrului demografic va fi lansat în dezbatere publică, iar societatea civilă direct implicată este invitată să se implice direct, astfel încât împreună să găsim cea mai bună cale pentru ca prezentul să aibă un viitor!