Doamna Ministru,

Unul din dezideratele menţionate frecvent în timpul prezentărilor în județe a viziunii „Educația ne unește”, a fost ”stabilitatea sistemului”.

În acest context, menționez că de curând aţi trimis şi apoi imediat ați retras de la publicarea în Monitorul Oficial, un Ordin de Ministru pentru modificarea Calendarului admiterii la liceu. Probabil că retragerea lui s-a făcut datorită faptului că aţi înţeles haosul în care se intra. Cu toate acestea, acum, nu se respectă calendarul în vigoare iar termenul de tipărire a broşurilor cu informaţii despre admiterea în liceu, 13 mai 2019, a fost mult depășit. Toate acestea se întâmplă datorită faptului că nu aţi aprobat nici până acum planurile de şcolarizare transmise de inspectoratele şcolare, deși suntem cu doar o săptămână înainte de finalizarea anului școlar pentru elevii de clasa a opta.

Neaprobarea planurilor de şcolarizare în termen face ca directorii şi profesorii să nu ştie pe ce clase se vor baza în anul următor şcolar şi implicit ce anume din oferta lor educaţională să popularizeze în rândul absolvenţilor de gimnaziu. De asemenea, părinţii sunt complet debusolaţi, pentru că nimeni nu le poate explica ce se întâmplă şi nici nu ştiu între ce clase pot alege pentru copiii lor.

Doamna Ministru, vă rog să îmi spuneţi care sunt motivele pentru care nu ați semnat nici până în acest moment, respectiv 29 mai,  ordinul care aprobă planurile de şcolarizare? Ce măsuri ați luat pentru mediatizarea ofertei școlare la absolvenții de gimnaziu?

Cum susțineți dezvoltarea învățământului profesional fără o promovare intensă a lui, fără a pregăti baza materială, dar și profesorii și maiștrii necesari, fără a consulta agenții economici pentru a determina nevoile lor specifice, astfel încât, oferta educațională să fie corelată cu cererea de pe piața muncii?

Aştept răspuns în scris.

Cu stimă,

Deputat PNL Florica Cherecheş