BILANŢUL CELOR MAI IMPORTANTE REALIZĂRI

Legislatura 2016-2020

 • Inițierea Legii pentru combaterea ambroziei
 • Legea care interzice plasamentul copiilor sub 7 ani în centre
 • Acordarea de tichete educaționale pentru programul „Școală după școală”
 • Legea care instituie Ziua națională a meseriilor
 • Eliminarea supra impozitării contractelor de muncă part time și diminuarea accizei la carburanți
 • Acordarea de stimulente educaționale pentru participarea copiilor la grădiniță
 • Modificarea legii adopţiei
 • Extinderea proiectului PNL ”Masă la şcoală”
 • Modificarea legii privind administrarea spațiilor verzi
 • Modificări ale legii privind circulația pe drumurile publice
 • Finanţare de bază pentru toţi elevii din România, fără discriminare
 • Decontul integral al navetei elevilor
 • Modificări la Legea privind combaterea violenţei în familie
 • Modificări la Legea voluntariatului
 • Sprijinirea autorităţilor locale pentru a se implica în reabilitarea monumentelor istorice şi a clădirilor din centrele istorice

 

PROPUNERI LEGISLATIVE INIȚIATE ȘI SUSȚINUTE

Legea 62/2018 – Legea privind combaterea buruienii ambrozia

Legea 129/2020 – Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.62/2018 privind
combaterea buruienii ambrozia – Simplificarea procedurilor pentru ca legea să poată
fi cu adevărat aplicată de către autoritățile locale

Legea 263/2019 (PL-x nr. 572/2019) – Proiect de Lege pentru modificarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal – Prevede eliminarea supra impozitării contractelor
de muncă part time și diminuarea accizei la carburanți

Legea 286/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale articolului 64
din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – Legea
interzice plasamentul copiilor abandonați în vârstă de sub 7 ani în centre, ei fiind
plasați doar în familii

Pl-x nr. 489/2018 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
adopţiei nr.273/2004 – pentru a crește numărul de copii adoptați, a stimula familiile
care vor să adopte

Legea 246/2018 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
audiovizualului nr.504/2002 – prevede subtitrarea filmelor românești pentru
persoanele cu deficiențe de auz

PLX 601/2014 – Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – vehiculele
aparținând Salvamont/Salvaspeo să se poată deplasa pe drumurile publice cu
mijloace de avertizare sonoră și luminoasă când se îndreaptă spre o intervenție

Legea 66/2019 (Plx 496/2018) – Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 martie
ca Ziua naţională a Meseriilor

Legea 214/2019 (Plx 24/2019) – Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al
art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii – prevede ajustarea
anuală a alocației pentru copii cu valoarea inflației

PL-x nr. 325/2019 – reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul
localitatilor – Reglementarea administrării spațiilor verzi din interiorul cimitirelor

Legea 197/2019 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului – prevede
posibilitatea efectuării rezidențiatului și în cabinetele de medicină de familie

Legea 46/2020 (Plx 355/2019) – Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – Prevede
introducerea unui semn distinctiv pentru conducătorii de vehicule care sunt surzi ori
au deficiențe de auz

Legea 49/2020 (Plx 638/2019) – Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.248 din
28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate – prevede acordarea de stimulente educaționale
pentru participarea copiilor la grădiniță

Legea 65/2020 – Propunere legislativă pentru completarea art.135 din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – reglementează existența
caravanelor medicale ca formă de asigurare a asistenței medicale în mediul rural sau
în zone greu accesibile

Legea 150/2020 (Plx 637/2019) – Proiect de Lege pentru asigurarea condiţiilor
superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în
afara spaţiului comunitar

Pl-x nr. 611/2018 circulatia pe drumuri publice – Propunere legislativă pentru
modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia
pe drumurile publice

PLX 668/2018 – Proiect de Lege privind modificarea Legii 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor