BILANŢUL CELOR MAI IMPORTANTE REALIZĂRI

Legislatura 2012-2016

 • Dublarea alocaţiei pentru copii
 • Modificarea legii adopţiei
 • Majorarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului
 • Proiectul PNL ”Masă la şcoală” este implementat în anul şcolar 2016-2017 ca proiect pilot în 22 de şcoli si va fi generalizat din anul şcolar 2017-2018
 • Finanţare de bază pentru toţi elevii din România, fără discriminare
 • Manuale gratuite pentru toţi elevii din România, inclusiv cls a XI a şi a XII a
 • Decontul integral al navetei elevilor
 • Modificări la Legea privind combaterea violenţei în familie
 • Modificări la Legea voluntariatului
 • Sprijinirea autorităţilor locale pentru a se implica în reabilitarea monumentelor istorice şi a clădirilor din centrele istorice
 • Conversia creditelor în franci elveţieni la cursul istoric
 • Legea dării în plată
 • 51 % din produsele agro alimentare vândute de marile magazine să fie de provenienţă românească

 

INIțIATIVE PNL CARE AU SCHIMBAT ÎN BINE

VIAŢA A SUTE DE MII DE ROMÂNI

 

 • Amendamentul PNL pentru dublarea cuantumului alocaţiei de stat pentru copii;
  • De la jumătatea anului 2015, cuantumul alocaţiei de stat pentru copii a fost dublat de la 42 lei/copil la 84 lei/copil, ca urmare a aprobării unui amendament al deputaţilor PNL.
 • Amendamentul PNL pentru majorarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi creşterea gradului de cuprindere al beneficiarilor;
  • Persoanele care, în ultimii doi ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară. Calculul indemnizației se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată.
 • Amendamentele PNL la Legea Guvernului privind procedura adopţiei (prin preluarea textului propunerii legislative iniţiate de PNL in 2014)
  • accelerarea demersurilor privind declararea statutului de copil adoptabil; îmbunătăţirea procedurilor privind potrivirea copilului cu familia adoptatoare; scurtarea termenelor în care instanţa de judecată soluţionează cauzele privind adopţia; flexibilizarea procedurii de evaluare a adoptatorilor şi a procesului de adopţie. introducerea concediului de acomodare de maxim 12 luni, cu plata unei indemnizații, pentru mamele care adoptă copii peste 2 ani.
 • Amendamentul PNL privind conversia creditelor în franci la cursul istoric;
  • PNL a propus conversia creditelor în franci elveţieni la cursul istoric, adică la cursul de la data contractării împrumutului. Peste 62 mii de români înşelaţi de băncile comerciale cu rate mici ale dobânzilor, dar cu riscuri valutare uriaşe, vor beneficia de această măsură. Dacă băncile s-ar fi înţeles cu debitorii, aşa cum s-a întâmplat în cazul a peste 17 mii de credite, această măsură nu ar mai fi fost necesară.
 • Amendamentul PNL privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public
  • Prin amendamentul PNL s-a instituit indemnizaţia pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică;
 • Amendamentele PNL la noul Cod fiscal şi noul Cod de procedură fiscală
  • Relaxarea fiscală din 2016 se datorează exclusiv amendamentelor PNL aduse noului Cod fiscal:
   • TVA redus la 20% în 2016 şi 19% din 2017;
   • TVA redus de 5% la cărţi şi apă;
   • 5% impozit pentru dividende;
   • contribuţiile obligatorii limitate la 5 salarii medii brute;
   • eliminarea, din anul 2017, a taxei pe stâlp şi a supraaccizei la carburanţi;
   • mai multe măsuri de simplificare fiscală.

 

LEGI PROPUSE DE PNL ŞI ADOPTATE DE PARLAMENT

 

 • Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă;
  • PNL a propus o lege care să garanteze dreptul constituţional de „a alege” tuturor cetăţenilor români aflaţi temporar sau permanent în străinătate. PNL şi-a îndeplinit angajamentul asumat în decembrie 2014, atunci când PSD a încercat pe toate căile să împiedice votul românilor din diaspora.
 • Legea nr. 150/2016 privind comercializarea produselor alimentare;
  • O lege care obligă comercianţii din România să aibă în rafturi cel puţin 51% produse agro-alimentare produse în România. Prin această lege se pune capăt supremaţiei produselor din import, se înlătură cea mai mare parte a taxelor abuzive (taxa de raft, taxa per produs etc) şi se dă un stimulent real producătorilor români să-şi poată vinde producţia la noi în ţară. Beneficiarii proiectului: producătorii şi consumatorii români.
 • Legea nr. 2/2016 pentru completarea Legii nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României
  • PNL a introdus, ca ameninţare, la adresa securităţii naţionale a României, defrişările ilegale pe suprafeţe mai mari de un hectar, precum şi reducerea fără aprobări legale a consistenţei unui arboret cu mai mult de 50% faţă de prevederile amenajamentului silvic în vigoare. O lege care va stopa exploatările ilegale de masă lemnoasă din România şi va permite autorităţilor statului, atât să prevină, dar să şi conceapă politici de refacere a fondului forestier naţional.
 • Legea nr. 77/2016 privind darea în plată în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite
  • PNL a iniţiat şi susţinut o lege de protecţie a debitorilor, persoane fizice, care permite acestora, dacă nu mai dispun de resurse financiare pentru a-şi onora obligaţiile rezultate din credite, să predea creditorului bunul imobil şi să stingă, astfel, integral, obligaţia de plată a debitorului. Zeci de mii de cetăţeni români au beneficiat şi vor beneficia de prevederile acestei legi. Este o primă iniţiativă care împarte riscul creditării între creditor şi debitor, deoarece până la această lege riscul era asumat doar de cetăţeanul care lua credit.
 • Legea nr. 315/2015 pentru completarea Legii nr. 217/2003 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie
  • Zeci de tragedii au marcat România, ca urmare a unor proceduri sinuoase prezente în lege, care împiedicau autorităţile statului să emită rapid ordine de protecţie ale victimelor. Astfel, PNL a propus şi s-a adoptat ca cererile pentru emiterea ordinului de protecţie să se judece de urgenţă şi, în orice situaţie, soluţionarea acestora să nu poată depăşi un termen de 72 de ore de la depunerea cererii. Cererile se judecă în camera de consiliu, participarea procurorului fiind obligatorie.
 • Legea nr. 69/2016 privind achiziţiile publice verzi
  • PNL este promotorul politicilor de protecţie a mediului. În acest sens, PNL a propus lege privind achiziţiile publice „verzi”, care reprezintă, în fapt, procesul prin care autorităţile publice contractante sunt obligate să utilizeze criterii privind protecţia mediului care să permită îmbunătăţirea calităţii prestaţiilor şi optimizarea costurilor cu achiziţiile publice pe termen scurt, mediu şi lung. PNL vrea să dezvolte o conştiinţă despre mediu, despre capitalul natural, pe care să-l lăsăm moştenire copiilor noştri cât mai intact. Grijă pentru mediu înseamnă grijă pentru sănătatea tuturor cetăţenilor.
 • Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă;
  • PNL a susţinut reglementarea unei profesii extrem de importante, atât pentru copii, cât şi pentru părinţii care revin timpuriu în câmpul muncii şi care optează pentru îngrijirea copilului de către o bonă specializată în acest sens. Se înlătură, astfel, riscuri asociate îngrijirii copilului de către persoane nepregătite corespunzător, dar se contribuie în mod substanţial şi la eradicarea muncii la negru în acest domeniu.
 • Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţilor de voluntariat
  • Deşi voluntariatul s-a dezvoltat în mod substanţial în ultimele două decenii în România, nu exista un cadru legal care să reglementeze precis activităţile de voluntariat, deşi, în anul 2012, peste 4,4 milioane de români prestau activităţi specifice voluntariatului în România (sursa: Eurobarometru, 2010). Avantaje: recunoaşterea voluntariatului ca experienţă profesională, apariţia contractului de voluntar, atestarea competenţelor dobândite ca voluntar etc.
 • Propunere legislativă privind privind programul „Masa la Şcoală” pentru elevii din învăţământul obligatoriu de stat şi privat, primar şi gimnazial
  • Este de notorietate faptul că programul „Laptele şi cornul” are multiple disfuncţionalităţi, unele cu impact direct chiar asupra sănătăţii copiilor. Pentru acest motiv, PNL a propus instituirea programului „Masa la Şcoală”, un program destinat tuturor elevilor din învăţământul obligatoriu, primar şi gimnazial, cu următoarele obiective principale: creşterea educaţiei pentru sănătate; diversificarea alimentelor consumate de elevi şi mutarea accentului către legume şi fructe proaspete; scăderea ratei abandonului şcolar, mai ales în mediile defavorizate.
 • Lege privind privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii (la promulgare)
  • Se acordă posibilitatea persoanelor care nu au calitatea de pensionari de a efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de asiguraţi în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, prin derogare de la prevederile Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 383/2013 Legea apiculturii;
  • Legea apiculturii nr. 89/1998, republicată, reglementează activitatea apicolă, în scopul protejării albinelor, creşterii numărului şi producţiei familiilor de albine, al valorificării superioare a resurselor melifere şi a produselor apicole. Legea sus menţionată a produs efecte juridice a suportat diferite modificări şi completări în scopul adaptării conţinutului la noile cerinţe ale relaţiilor sociale şi punerea de acord a prevederilor sale cu exigenţele guvernării şi cu reglementările UE. Pentru stimularea activităţii apicole s-a mai prevăzut în actul nomrativ o derogare de la Codul fiscal şi anume, scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport a stupilor De asemenea, având în vedere că durata de transport a stupilor este redusă şi se efectuează noaptea, s-a prevăzut ca mijloacele de transport să nu fie prevăzute cu tahografe.
 • Legea nr. 37/2015 Lege privind clasificarea fermelor si exploatațiilor agricole;
  • O clasificare după dimensiunile economice ale exploataţiilor agricole româneşti poate constitui baza care va permite agriculturii româneşti să se adapteze Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene in perioada 2014-2020 şi creează premisele adoptării celor mai bune decizii pentru programarea şi utilizarea fondurilor comunitare. Pentru o mai bună caracterizare a dimensiunii economice a unei exploataţii agricole prin Decizia Comisiei Europene 94/376/CE a fost introdusă o nouă noţiune numită unitatea de determinare a dimensiunii economice (UDE), care în comunitatea europeană a fost determinată pe baza Marjei Brute Standard (MBS) şi a fost calculată la 1.200 euro. Clasificarea exploataţiilor şi fermelor agricole prin aplicarea acestei metodologii de calcul permite o evaluare unitară a acestora, în special în ceea ce priveşte utilizarea sprijinului primit şi eficienţa programelor de dezvoltare aplicate.
 • Legea109 din 26 mai 2016 pentru completarea art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
  • reintroducerea colectării unor contribuţii din partea operatorilor economici care se ocupă cu organizarea activităţilor de jocuri de noroc şi jocuri mecanice, spre a fi folosite pentru restaurarea monumentelor istoric;
 • Legea 166 din 22 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
  • Se creează cadrul legislativ pentru ca acele clădiri, clasificate ca monumente istorice în diferite clase, să fie reabilitate cu finanțare din partea primăriilor, urmând ca primăriile să își poată recupera cheltuielile efectuate.

 

 

PROIECTE ALE PNL DEPUSE DEJA ŞI AFLATE ÎN DEZBATEREA PARLAMENTULUI

 

 • Propunere legislativă privind prevenţia în sănătate
  • Sistemul public de sănătate din România îşi concentrează cea mai mare parte din resursele disponibile pe activităţi curative/de tratare a pacienţilor (spital, internare şi medicamente) şi acordă o atenţie foarte scăzută acţiunilor de prevenţie (educaţie pentru sănătate, asistenţă preventivă şi asistenţă medicală primară). Urmărind principiul sănătos potrivit căruia – este mai bine să previi, decât să tratezi – PNL doreşte reformarea profundă a sistemului public de sănătate, prin mutarea accentului politicilor naţionale de sănătate în zona prevenţiei: evaluarea periodică a stării de sănătate; descoperirea precoce a bolilor; depistarea principalilor factori de risc.
 • Propunere legislativă privind combaterea ambroziei, plantă puternic alergenă, pericol pentru sănătatea publică
  • Ambrozia este o specie invazivă, inclusă în lista oficială a buruienilor de carantină, caracterul ei nociv fiind cauzat de afecțiunile alergice severe pe care le provoacă în perioada înfloririi. Din aceste motive considerăm că este important a organiza intervenţii pentru a opri expansiunea acestei plante invazive şi pentru a controla zonele deja poluate. Având în vedere impactul acestei specii de plantă asupra stării de sănătate a oamenilor, considerăm oportună elaborarea unui act normativ care permite crearea unui cadru legal la nivel naţional în care să fie cuprinse măsuri prin care autorităţile locale să se implice în combaterea acestei plante, precum şi pentru creşterea nivelului de conştientizare a populaţiei asupra pericolului pe care-l prezintă această plantă.
 • Propunere privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate
  • În România, în ciuda reformei codurilor penale şi a legislaţiei subsecvente, sistemul de pedepse aplicat pentru săvârșirea unei infracțiuni este în continuare centrat pe componenta punitivă şi, din păcate, pierde din vedere scopul principal al executării pedepsei – reeducarea şi reintegrarea în societate a condamnatului. PNL propune adoptarea unui set de măsuri de executare a pedepsei, cu caracter judiciar, pe care judecătorul să le poată aplica pentru înlocuirea pedepsei cu executare în regim de detenție atunci când individualizează pedeapsa cu închisoarea. Măsurile pe care le propune inițiativa legislativă sunt executarea la domiciliu a pedepsei prin supraveghere cu brățară electronică, executarea în echivalent zile de muncă în folosul comunității, executarea pedepsei în zilele de sâmbătă și duminică, executarea pedepsei în regim mixt de zile de muncă în folosul comunității, combinat cu zile de detenție sâmbătă și duminică.
 • Propunere legislativă privind cotele de gen

Deşi majoritatea partidelor politice au clamat faptul că susţine egalitatea de şanse dintre femei şi bărbaţi, doar un sigur partid politic a trecut la fapte. Astfel, PNL a propus legiferarea unei cote de gen minime de reprezentare, de 30%, atât în cazul femeilor, cât şi al bărbaţilor, care va reprezenta o condiţie eliminatorie pentru validarea listelor de candidaţi pentru alegerile locale sau parlamentare. Este o măsură care va stimula participarea politică a femeilor şi implicarea lor în decizia politică.