În acord cu deciziile luate în cadrul Partidului Naţional Liberal, de a nu se irosi energii inutile în depunerea unor amendamente mărunte pe Proiectul Legii Bugetului de Stat pentru 2015, ci de a se concentra pe proiecte mari, de interes local şi judeţean, în acord cu interesele majore ale orădenilor şi bihorenilor – noi, deputaţii orădeni Florica Cherecheş şi Ioan Cupşa, am depus spre dezbatere şi adoptare următoarele amendamente la Legea Bugetului de stat pe anul 2015:

A.) La Anexa 3/15/02 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Programul naţional de dezvoltare locală:

– alocarea sumei de 6.600 mii lei pentru finanţarea obiectivului de Reabilitare a Colegiul Mihai Eminescu din Oradea, una din cele mai bune şcoli din Oradea, cu peste 1.100 de elevi, unitate şcolară găzduită de o clădire istorică în centrul oraşului, aflat în litigiu mulţi ani şi unde nu s-a investit deloc în reabilitarea clădirii;

– alocarea sumei de 6.600 mii lei pentru finanţarea obiectivului Construcţie cămin studenţesc cu 400 locuri la Universitatea Oradea, având în vedere că acum capacitatea căminelor studenţeşti existente este prea mică în comparaţie cu necesităţile (Sursa de finanţare: susţinerea Programului National de Dezvoltare Locală);

– alocarea sumei de 8.800 mii lei pentru finanţarea obiectivului Construcţia unei Săli Multifuncţionale cu o capacitate de 8.000 de locuri, având în vedere faptul că Oradea nu are o sală polivalentă de mari dimensiuni pentru a găzdui competiţii sportive, concerte, expoziţii, conferinţe, etc, iar, prin Hotărâre de Consiliu Local, s-a alocat deja o suprafaţă de teren de 80.000 mp pentru realizarea acestui obiectiv, chiar după o vizită Premierului României, dl Victor Ponta, care a promis că va aloca banii necesari pentru realizarea ei. (Sursa de finanţare: Bugetul MDRAP, Programul naţional de construcţii de interes public sau social, Subprogramul Complexuri sportive).

B.) La Anexa 3/26/02-Ministerul Sănătăţii-Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale s-a propus alocarea sumei de 4.400 mii lei pentru obiectivul Finalizare investiţie şi dotări la Centrul oncologic Oradea, fondurile fiind necesare pentru cele două etaje superioare ale clădirii cu patru etaje ale Centrului Oncologic care vor găzdui, după finalizarea lucrărilor şi achiziţionarea dotărilor necesare, Secţia de Hematologie şi Chirurgie oncologică. (Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Sănătăţii).

C.) La Art.4 lit. c) din Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015 s-a propus suplimentarea sumei de 396.000 mii lei cu suma de 450.964 mii lei, Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor pentru drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2015. Pentru acest amendament s-a avut în vedere faptul că sunt mari disfuncţionalităţi în cheltuirea acestor sume în ultimele doua luni ale anului. Sumele de cheltuit in ultimele 2 luni ale anului mai mari decât toate sumele alocate pentru primele 10 luni ale anului, prin legea bugetului. (Sursa de finanţare: încasări TVA la bugetul naţional)

D.) La Anexa 03/13/29 privind Secretariatul General al Guvernului, (în prezent Ministerul Transporturilor, prin absorbţia CNDAR) Cod Obiectiv 415 Autostrada Braşov – Cluj – Borş s-a propus suplimentarea sumei prevăzute pentru obiectivul autostrada Braşov – Cluj – Borş cu suma de 400.000 mii lei în vederea continuării lucrărilor pe tronsonul Borş-Cluj. S-a avut în vedere faptul că infrastructura rutieră este extrem de importantă pentru creşterea competitivităţii investiţiilor în România, iar lucrările pe acest tronson se află în conservare, fiind necesară alocare financiară suplimentară pentru finalizarea investiţiei începută.

Sursa de finanţare ar fiind reprezentată de sumele colectate din acciza suplimentară la combustibil destinate construcţiei infrastructurii rutiere.

Subliniem că semnatarii acestui ultim amendament, de mare importanţă pentru toţi ardelenii, suntem toţi parlamentarii Partidului Naţional Liberal din Bihor, şi anume doamnele deputat Florica Cherecheş şi Lucia Ana Varga, împreună cu domnii deputaţi Ioan Cupşa, Costin Gheorghe şi senatorii Cristian Bodea şi Valeriu Boeriu.