Inițiative legislative

//Inițiative legislative

Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori

Alături de alți 17 deputați și senatori am semnat proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative: Potrivit Raportului Băncii Nationale a României asupra financiare pe anul 2013, creditele cu garantii ipotecare deţin o poziţie majoritară în

23 iunie 2014|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului

Alături de alți 40 de deputați și senatori am semnat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative: Condiţiile sociale în care a fost aplicată Legea nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului s-au schimbat

17 iunie 2014|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea LEGII nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

Alături de alți 9 deputați și senatori PNL am semnat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea LEGII nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţămâmt. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative: Conform datelor Oficiului European de Statistică, Eurostat, populaţia României a

17 iunie 2014|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Propunere legislativă pentru stimularea înfiinţării microîntreprinderilor de către cetăţenii români cu rezidenţă într-o ţară străină, care îşi restabilesc rezidenţa pe teritoriul României

Alături de alți 13 deputați și senatori am semnat propunerea legislativă pentru stimularea înfiinţării microîntreprinderilor de către cetăţenii români cu rezidenţă într-o ţară străină, care îşi restabilesc rezidenţa pe teritoriul României. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative: Numărul cetăţenilor români care şi-au stabilit rezidenţa într-o ţară străină tinde spre

10 iunie 2014|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Propunere legislativă privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, închiriate asociaţiilor sau fundaţiilor

Alături de alți 87 deputați și senatori am semnat propunerea legislativă privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, închiriate asociaţiilor sau fundaţiilor. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative: Vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene

10 iunie 2014|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului şi administrarea autorităţii publice central în proprietatea privată a autorităţilor administraţiei publice locale

Alături de alți 150 de deputați și senatori am semnat propunerea legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului şi administrarea autorităţii publice central în proprietatea privată a autorităţilor administraţiei publice locale. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative: În România, in perioada comunistă, statul dispunea

10 iunie 2014|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Propunere legislativă pentru modificarea art. 58 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

Un grup de 86 deputați și senatori PNL am semnat propunerea legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative: Una din trei familii întâmpină dificultăţi în ceea ce priveŞte supravegherea copilului după orele de şcoală. Propunem emiterea unor tichete de către

10 iunie 2014|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Alături de alți 59 de deputați PNL am semnat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative: Potrivit prevederilor art. 57, alin. (4) — (6) şi art. 84, alin. (2) — (4) din Codul fiscal,

2 iunie 2014|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale

Alături de alți 20 de deputați și senatori PNL am semnat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative: invăţământul universitar românesc trebuie să răspundă unor exigenţe care sporesc în mod constant şi care vin atât din partea societăţii şi

2 iunie 2014|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal

Alături de alți 55 deputați și senatori PNL am semnat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative: Potrivit legislaţiei naţionale, Hotărârea Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată

8 aprilie 2014|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|