Inițiative legislative

//Inițiative legislative

PL-x nr. 325/2019 reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor

Reglementarea administrării spațiilor verzi din interiorul cimitirelor

9 octombrie 2020|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Lega 214/2019 (Plx 24/2019) – Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

Prevede ajustarea anuală a alocației pentru copii cu valoarea inflației

9 octombrie 2020|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Legea 66/2019 (Plx 496/2018) Ziua Meseriilor

Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua naţională a Meseriilor

9 octombrie 2020|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

PLX 601/2014- Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Vehiculele aparținând Salvamont/Salvaspeo să se poată deplasa pe drumurile publice cu mijloace de avertizare sonoră și luminoasă când se îndreaptă spre o intervenție

9 octombrie 2020|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Legea 246/2018 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002

Prevede subtitrarea filmelor românești pentru persoanele cu deficiențe de auz

9 octombrie 2020|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii adopţiei nr.273/2004

Pl-x nr. 489/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii adopţiei nr.273/2004 – pentru a crește numărul de copii adoptați, a stimula familiile care vor să adopte

9 octombrie 2020|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Lege pentru combaterea ambroziei

Către,                   Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor   În temeiul art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi al art. 74 alin. 4 din Constituţia României, republicată, vă înaintăm spre dezbatere şi aprobare Proiectul de Lege privind combaterea răspândirii plantei puternic alergene, pericol pentru sănătatea publică, Ambrosia artemisiifolia,  însoţit de expunerea de motive, în vederea

8 septembrie 2016|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole mici şi mijlocii

Alături de alți 44 deputați și senatori am semnat propunerea legislativă privind promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole mici şi mijlocii. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative: În actualul context economico-social una dintre categoriile cele mai defavorizate o reprezintă tinerii. Majoritatea, indiferent de gradul de pregătire profesională, se găsesc 1n

2 septembrie 2014|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Propunere legislativă privind administrarea şi gestionarea domeniului de nivel superior „.ro „

Alături de alți 22 deputați și senatori am semnat propunerea legislativă privind administrarea şi gestionarea domeniului de nivel superior ".ro ". Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative: Într-o eră în care tehnologia informaţiei şi intemetul cunosc un avânt considerabil, este mornentul ca şi legislaţia românească să fie pusă în

2 septembrie 2014|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal

Alături de alți 54 deputați și senatori PNL am semnat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative: Intrarea în vigoare a modificărflor Codului fisca1 privind impozitarea veniturflor

2 septembrie 2014|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|