Inițiative legislative

//Inițiative legislative

Lege pentru combaterea ambroziei

Către,                   Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor   În temeiul art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi al art. 74 alin. 4 din Constituţia României, republicată, vă înaintăm spre dezbatere şi aprobare Proiectul de Lege privind combaterea răspândirii plantei puternic alergene, pericol pentru sănătatea publică, Ambrosia artemisiifolia,  însoţit de expunerea de motive, în vederea

8 septembrie 2016|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole mici şi mijlocii

Alături de alți 44 deputați și senatori am semnat propunerea legislativă privind promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole mici şi mijlocii. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative: În actualul context economico-social una dintre categoriile cele mai defavorizate o reprezintă tinerii. Majoritatea, indiferent de gradul de pregătire profesională, se găsesc 1n

2 septembrie 2014|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Propunere legislativă privind administrarea şi gestionarea domeniului de nivel superior „.ro „

Alături de alți 22 deputați și senatori am semnat propunerea legislativă privind administrarea şi gestionarea domeniului de nivel superior ".ro ". Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative: Într-o eră în care tehnologia informaţiei şi intemetul cunosc un avânt considerabil, este mornentul ca şi legislaţia românească să fie pusă în

2 septembrie 2014|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal

Alături de alți 54 deputați și senatori PNL am semnat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative: Intrarea în vigoare a modificărflor Codului fisca1 privind impozitarea veniturflor

2 septembrie 2014|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori

Alături de alți 17 deputați și senatori am semnat proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative: Potrivit Raportului Băncii Nationale a României asupra financiare pe anul 2013, creditele cu garantii ipotecare deţin o poziţie majoritară în

23 iunie 2014|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului

Alături de alți 40 de deputați și senatori am semnat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative: Condiţiile sociale în care a fost aplicată Legea nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului s-au schimbat

17 iunie 2014|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea LEGII nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

Alături de alți 9 deputați și senatori PNL am semnat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea LEGII nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţămâmt. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative: Conform datelor Oficiului European de Statistică, Eurostat, populaţia României a

17 iunie 2014|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Propunere legislativă pentru stimularea înfiinţării microîntreprinderilor de către cetăţenii români cu rezidenţă într-o ţară străină, care îşi restabilesc rezidenţa pe teritoriul României

Alături de alți 13 deputați și senatori am semnat propunerea legislativă pentru stimularea înfiinţării microîntreprinderilor de către cetăţenii români cu rezidenţă într-o ţară străină, care îşi restabilesc rezidenţa pe teritoriul României. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative: Numărul cetăţenilor români care şi-au stabilit rezidenţa într-o ţară străină tinde spre

10 iunie 2014|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Propunere legislativă privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, închiriate asociaţiilor sau fundaţiilor

Alături de alți 87 deputați și senatori am semnat propunerea legislativă privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, închiriate asociaţiilor sau fundaţiilor. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative: Vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene

10 iunie 2014|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului şi administrarea autorităţii publice central în proprietatea privată a autorităţilor administraţiei publice locale

Alături de alți 150 de deputați și senatori am semnat propunerea legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului şi administrarea autorităţii publice central în proprietatea privată a autorităţilor administraţiei publice locale. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative: În România, in perioada comunistă, statul dispunea

10 iunie 2014|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|