Activitate parlamentară

/Activitate parlamentară

Legea 286/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Legea  interzice plasamentul copiilor abandonați în vârstă de sub 7 ani în centre, ei fiind plasați doar în familii

9 octombrie 2020|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Legea 263/2019 (PL-x nr. 572/2019) – Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

Prevede eliminarea supra impozitării contractelor de muncă part time și diminuarea accizei la carburanți

9 octombrie 2020|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Legea 129/2020 – Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

Simplificarea procedurilor pentru ca legea să poată fi cu adevărat aplicată de către autoritățile locale

9 octombrie 2020|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

PLX 668/2018-administrarea spațiilor verzi

Proiect de Lege privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

9 octombrie 2020|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Pl-x nr. 611/2018 circulatia pe drumuri publice

Propunere legislativă pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

9 octombrie 2020|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Legea 150/2020 (Plx 637/2019) -transportul animalelor vii

Proiect de Lege pentru asigurarea condiţiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în afara spaţiului comunitar

9 octombrie 2020|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Legea 65/2020 – Propunere legislativă pentru completarea art.135 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Reglementează existența caravanelor medicale ca formă de asigurare a asistenței medicale în mediul rural sau în zone greu accesibile

9 octombrie 2020|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Legea 49/2020 (Plx 638/2019) – Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

Prevede acordarea de stimulente educaționale pentru participarea copiilor la grădiniță

9 octombrie 2020|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Legea 46/2020 (Plx 355/2019) – Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Prevede introducerea unui semn distinctiv pentru conducătorii de vehicule care sunt surzi ori au deficiențe de auz

9 octombrie 2020|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Legea 197/2019 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

Prevede posibilitatea efectuării rezidențiatului și în cabinetele de medicină de familie

9 octombrie 2020|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|