Alături de alți 150 de deputați și senatori am semnat propunerea legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului şi administrarea autorităţii publice central în proprietatea privată a autorităţilor administraţiei publice locale. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative:

În România, in perioada comunistă, statul dispunea de clădiri şi terenuri aferente, care se aflau in administrarea unor ministere, precum cel al apără’rii, al tineretului şi sportului, aI agriculturii etc.. După 1990, timp de 23 de ani, imobilele sus menţionate aflate in administrarea unor ministere au ajuns intr-o stare avansată de degradare şi au fost trecute pe linie moartă. Acestea nu mai sunt funcţionale, fie din cauza lipsei de interes, fie clin cauza lipsei de fonduri. Astfel, in toată ţara găsim foarte multe centre industriale, centre de agrement şi unităţi militare dezafectate aflate în paragină, servind drept sursă de fier vechi, cu terenuri agricole părăsite, ca pe un teatru de război.
in acest moment, foarte multe autorităţi publice Iocale solicită aceste imobile dezafectate, aflate în paragină, dar se lovesc de refuzul repetat al autorităţilor publice centrale.
Chiar dacă solicitările făcute de autorităţile publice locale sunt pe deplin îndreptăţite şi bine fundamentate, cu proiecte corecte de realizare a unor activităţi economice, sociale, administrative de utilitate publică, aprobările pentru transmiterea imobilelor dezafectate din domeniul privat al statului către primării sunt refuzate pe motiv de lipsă a cadrului legal.
Trebuie să menţionăm că autorităţile publice Iocale ştiu cel mai bine cum să fructifice, în mod profitabil pentru comunitatea respectivă, acele spaţii sau terenuri dezafectate aflate pe teritoriul lor, dar care sunt incă in administrarca ;_mor sau cntitgi comercialc unde statul este acţionar majoritar.
Considerăm că, dacă autorităţile publice centrale nu au un proiect clar, fezabil şi profitabil pentru acele bunuri din domeniul privat al statului dezafectate, ar trebui să transmită cât mai urgent, proprietăţile respective, către aceia care pot face dovada că au posibilităţi pentru optimizarea unui profit folosind acele bunuri dezafectate.

Menţionăm transferarea acestor dezafectate nu necesită costuri de la buget-uI de stat, ci din contră va aduce venituri importante la bugetul de stat. Faţă de cele prezentate, am iniţiat propunerea Iegislativă, pe care o spunem spre dezbatere şi adoptare Parlamentului în procedură de urgenţă.

– Expunere preluată de pe site-ul Camerei Deputaților