Alături de alți 22 deputați și senatori am semnat propunerea legislativă privind administrarea şi gestionarea domeniului de nivel superior „.ro „. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative:

Într-o eră în care tehnologia informaţiei şi intemetul cunosc un avânt considerabil, este mornentul ca şi legislaţia românească să fie pusă în acord cu parctica şi procedurile europene şi să acorde condiţii corecte pentru utilizatorii spaţiului virtual. Cumpărarea de domenii de internet a devenit o practică uzuală şi în România, persoane private şilsau companii deţinând domenii ce au extensia „.ro”. Tocmai de aceea, în urma numemaselor sesizări din partea acestor utilizatori, credem că este necesar să existe reglementări clare, precum şi un sistem corect de protejare şi promovare şi în acest domeniu.
Este o realitate faptul că există în momentul de faţă un număr impresionant de domenii cu extensia „.ro” care au fost inregistrate cu mult timp în urmă, dar sunt nefolosite şi nevalorificate în spaţiul virtual. Acest fapt blochează accesul unor mărci cunoscute la domeniul necesar sau chiar al micilor întreprinzători care se regasesc in situaţia ca numele firmei lor să fie folosit de către un domeniu achiziţionat deja. Astfel aceştia sunt blocaţi în activitatea de promovare prin imposibilitatea construirii unui site propriu, care să poarte numele mărcii lor.
Prin această iniţiativă legislativă, s-ar degreva totodată actul de justiţie, conflictele în utilizarea numelor de domenii putând fi soluţionate şi pe cale amiabilă între părţi sau pe cale extrajudiciară, printr-un mecanism pus la punct prin politica de rezolvare extrajudiciară a disputelor a Registrului sau prin alte mecanisme de soluţionare a litigilor la care părţile convin să apeleze.
În acest context este nevoie de o regândire a legislaţiei în domeniu şi mai ales de o aliniere la standardele şi practica europeană. Exemplu grăitor este tocmai faptul că un domeniu cu extensia .com trebuie reconfirmat periodic, tocmai prin nevoia de a întări angajamentul proprietarului de a-1 folosi.

Prezenta lege prevede obligativitatea reconfirmării la doi ani a domeniului Inregistrat prin plata unei taxe. Sumele astfel obţinute, după scăderea cheltuielilor necesare funcţionării Registrului, vor constitui venituri la bugetul de stat.
Având în vedere cele expuse mai sus vă spunem spre dezbatere şi adoptare propunerea legislativă privind administrarea şi gestionarea domeniului de nivel superior .ro

– Expunere preluată de pe site-ul Camerei Deputaților