Alături de alți 13 deputați și senatori am semnat propunerea legislativă pentru stimularea înfiinţării microîntreprinderilor de către cetăţenii români cu rezidenţă într-o ţară străină, care îşi restabilesc rezidenţa pe teritoriul României. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative:

Numărul cetăţenilor români care şi-au stabilit rezidenţa într-o ţară străină tinde spre patru milioane, cea mai mare parte dintre ei fiind din rândul populaţiei active. De asemenea, peste şapte mii de tineri români studiază în alte ţări.
Potrivit unui sondaj realizat de Institutul Român de Studii Sociale, peste două treimi dintre respondenţi consider ca români sunt plecaţi în străinătate nu se vor întoarce în ţară în următorii doi ani.
Statul român este obligat să asigure măsuri pentru protecţia tuturor cetăţenilor săi, deci şi pentru cei care nu mai au rezidenţa în ţară, iar politicile publice trebuie să cuprindă soluţii şi pentru această categorie de cetăţeni.
Restabilirea rezidenţei în România de către aceştia ar avea o serie de consecinţe pozitive, printre care amintim posibilitatea unui transfer de know-how în contextul societăţii bazate pe cunoaştere, precum şi dezvoltarea iniţiativei antreprenoriale în economia românească.
Pe de alta parte, se vor elimina principalele elemente de alimentare a contului curent (remiterile făcute în prezent către familiiie rămase în ţară), iar piaţa muncii va fi supusă unor tensiuni, aceşti factori fiind necesar a fi eliminaţi prin măsuri active care să vizeze crearea de oportunităţi şi asigurarea competitivităţii prin alte măsuri decât costul redus al forţei de muncă.

Singurul mod prin care cetăţenii români cu rezidenţa în afara graniţelor ţării se pot întoarce în ţară ar fi o strategie naţională de integrare a acestora în piaţa muncii, sau crearea unor posibilităţi reale de dezvoltare a iniţiativei antreprenoriale. Când aceste măsuri vor genera rezultate vizibile. întoarcerea românilor din strainatate se va discuta în termeni de oportunitate. Românii vor reveni acasă pentru că vor avea mai multe şanse pentru ei şi pentru familiile lor.
Una dintre măsurile care ar determina restabilirea rezidenţei cetăţenilor pe teritoriul ţării ar fi stimularea Tnfiinţării microIntreprinderilor.
Această măsură este menită să asigure dezvolta.rea iniţiativei antreprenoriale, să creeze un cadru de transfer şi implementare a know-how-ului în economia autohtonă şi să reprezinte o soluţie pentru detensionarea şi dezvoltarea pieţei muncii.
Stimularea Tnfiinţării microintreprinderilor se poate face doar printr-o serie de facilităţi ce au ca scop facilitarea procedurilor de înregistrare a societăţilor comerciale, precum şi adoptarea unor măsuri .de relaxare fiscală pe o perioadă determinată. În acest sens, apreciem că o durată de acordare a facilităţilor de 3 ani este suficientă pentru a oferi posibilitatea întreprinzătorului beneficiar al programului să dezvolte o activitate economică profitabilă.
Integrarea resursei umane în piaţa muncii şi reinvestirea profitului obţinut reprezintă condiţii esenţiale pentru acordarea facilităţilor propuse prin prezenta iniţiativă legislativă, acestea fiind şi beneficiile reale pe care statul român le obţine.
Iniţiativa legislativă, inspirată atât din Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, precum şi din politica de absorbţie a unor state precum Israel vizează, dincolo de dezvoltarea iniţiativei antreprenoriale şi consolidarea economiei, realizarea unui deziderat: întoarcerea cetăţenilor români In ţara, unde aceştia vor avea posibilitatea de realiza venituri suficiente pentru a îşi întreţine familiile.

– Expunere preluată de pe site-ul Camerei Deputaților