Alături de alți 9 deputați și senatori PNL am semnat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea LEGII nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţămâmt. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative:

Conform datelor Oficiului European de Statistică, Eurostat, populaţia României a scăzut cu 4,5 % în perioada 1997-2007, de la 22.582.000 locuitori la 21.565.000. Conform prognozelor reputatei instituţii europene, această tendinţă se va accentua în următorii ani până sub 20 de milioane în 2030 şi sub 17 milioane în 2050. În contrast cu scăderea constantă a populaţiei României, se apreciază că, la nivelul Uniunii Europene, se va înregistra o creştere a populaţiei, până în 2030, de cel puţin 4%, de la 500 de milioane la 520 de milioane de locuitori.

Efectele acestui fenomen de scădere accentuată a populaţiei României au repercusiuni dramatice la nivel social, economic şi politic.

În primul rând, se va accentua dezechilibrul dintre populaţia activă (15-64 de ani) şi populaţia pasivă (peste 65 de ani), crescând rata de dependenţă, cu consecinţe grave: falimentul sistemului public de pensii, scumpirea accelerată a forţei de muncă autohtonă şi scăderea productivităţii economiei naţionale. În aceste condiţii, fondurile pentru asistenţă şi protecţie socială vor scădea semnificativ, iar investiţiile de la bugetul de stat în domenii strategice precum educaţia, sănătatea şi cercetarea vor fi complet insuficiente.

Totodată, reducerea populaţiei va diminua rolul politic şi economic al României în Uniunea Europeană.
Din punct de vedere economic, România va deveni o piaţă mai mică şi mai scumpă, va fi neatractivă pentru investiţiile străine, rămânând la statutul minor de simplă piaţă de desfacere şi fiind total dependentă de produsele şi tehnologia din import.

Treptat, acest fenomen de dependenţă se va deplasa dinspre sfera economică, spre cea politică, statul român devenind incapabil să-şi promoveze interesele strategice.

În aceste condiţii, o politică solidă şi coerentă de încurajare a natalităţii a devenit o prioritate naţională.

Prin prezenta propunere de modificare susţin o măsură de încurajare a natalităţii, orientată, în special, către populaţia activă, bine conectată la mediul economic şi cultural.

Concret, susţin iniţiativa de modificare a metodologiei de acordare a sporului de stabilitate prevăzut în Anexa 5 a Legii nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ. Propunerea mea este de a considera perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani ca o perioadă de neîntrerupere a vechimii de 10 ani, necesară obţinerii sporului de stabilitate, care se acordă după împlinirea a 10 ani de activitate neîntreruptă în învăţământ, se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.

Este nedrept ca femeile care dau naştere unui copil şi stau în concediu pentru creşterea şi îngrijirea lui, făcându-şi astfel şi datoria faţă de ţară, să nu beneficieze de o excepţie în stabilirea vechimii de 10 ani de activitate neîntreruptă necesară pentru a beneficia de sporul de stabilitate. Creşterea natalităţii trebuie să fie o prioritate naţională, iar, în consecinţă, femeile care dau naştere copiilor trebuie sprijinite.

În mod evident, această măsură nu va dezechilibra bugetul de stat, dar poate incuraja natalitatea în rândul populaţiei active a României, prevenind un dezastru demografic cu consecinţe extrem de grave la nivel social, economic şi politic.

Faţă de cele prezentate mai sus vă supunem spre dezbatere şi aprobare prezenta propunere legislativă.

– Expunere preluată de pe site-ul Camerei Deputaților