Alături de alți 40 de deputați și senatori am semnat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative:

Condiţiile sociale în care a fost aplicată Legea nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului s-au schimbat ulterior intrării ei în vigoare, motiv pentru care a fost modificată, completată şi republicată în anul 2004.
Cu toate acestea, legea în cauză nu a putut să cuprindă toate modificările şi completările care erau necesare, ceea ce a determinat elaborarea prezentei propuneri legislative.
Astfel, prezenta propunere legislativă are în vedere completarea Legii nr.35/1997 cu reglementarea „Avocatul copilului” care se propune a fi unul dintre Adjuncţii Avocatului Poporului.
0 asemenea modificare a Legii nr.35/1997 se fundamentează pe gravitatea situaţiei în care se află copiii din România, situaţie care de altfel a fost criticată atât de Consiliul Europei, cât şi de Uniunea Europeană şi care trebuie să fie rapid corectată, iar propunerea legislativă iniţiată are tocmai un asemenea scop.
in prezent, în structura instituţiei Avocatul Poporului există un adjunct al Avocatului Poporului care coordonează domeniul drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap.
Individualizarea acestui Adjunct al Avocatului Poporului ca fiind Avocatul Copilului se propune a fi reglementată fără să fie necesară Inflinţarea unei noi funcţii, alta decât cele patru funcţii de adjuncţi ai Avocatului Poporului existente. Astfel se corectează criticile organismelor europene.
Ca urmare, nu este necesară aprobarea unor noi fonduri financiare şi nici alocarea unor noi posturi, ci doar completarea atribuţiilor Adjunctului Avocatului Poporului specializat în domeniu, cu atribuţii specifice apărării şi promovării drepturilor copilului, celelalte subdomenii (drepturile familiei, tinerilor, pensionarilor şi persoanelor cu handicap) fiind redistribuite celorlalte trei domenii de activitate.
De altfel, pentru întărirea expunerii de motive amintim că o asemenea soluţie este corespunzătoare statutului actual al instituţiei. Astfel, prin Legea nr.105/2005 a fost înfiinţată Autoritatea Naţională

de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Până la această lege, activitatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal era realizată de instituţia Avocatul Poporului, printr¬o direcţie specializată. 0 dată cu înfiinţarea autorităţii mai sus citate, activitatea corespunzătoare de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal a fost preluată de noua autoritate, în condiţiile în care numărul de personal al instituţiei Avocatul Poporului nu a fost micşorat, cu toate că activitatea sa a fost redusă.
Ulterior, infiinţarea birourilor teritoriale ale instituţiei a fost baza unei majorări a numărului de personal al acesteia, fără ca activitatea să se mărească în privinţa atribuţiilor, ci doar ca volum.
in aceste conditii, este firească concluzia că nu este necesară o majorare a fondurilor financiare şi a numărului de personal existentIn cadrul instituţiei, ci doar de o structurare mai eficientă a acestuia.
Faţă de cele de mai sus, supunem dezbaterii şi adoptării Parlamentului propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului.

– Expunere preluată de pe site-ul Camerei Deputaților