Stimată Doamnă Ministru,

Deşi se vehiculează în spaţiul public diverse creşteri ale veniturilor cadrelor didactice, acestea sunt mascate de fapt, de tot felul de acte normative care fie amână, fie blochează, fie diminuează sub anumite forme atingerea efectele preconizate. Ceea ce este însă foarte clar, este că profesorului de rând nu îi merge mai bine din punct de vedere financiar.

Conform art. 7 din Anexa I – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „învăţământ”, Capitolul I, a Legii-cadru nr. 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-5 grupe din învăţământul preşcolar, primeşte o majorare a salariului de bază deţinut, în anumite procente.

Vă întreb, Doamna Ministru, cum se explică faptul că aceste creşteri salariale nu se regăsesc în veniturile cadrelor didactice din învăţământul preşcolar?

Vă rog de asemenea, să îmi precizaţi dacă aveţi în vedere şi care ar fi orizontul de timp pentru calcularea sporurilor de care beneficiază cadrele didactice din învăţământul preuniversitar la nivelul salariilor actuale şi nu la cel al salariilor deţinute în decembrie 2016.

În ce măsură, cadrele didactice vor beneficia în acest an calendaristic, de plata sumelor restante cuvenite din hotărârile judecătoreşti?

 

Aştept răspuns în scris.

Cu stimă,

Deputat PNL Florica Cherecheş,