Doamna Ministru,

Conform art. 9 alin. (8) din OMENCŞ 1985/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale, ”Finanţarea posturilor în cadrul Serviciul de evaluare şi orientare şcolară şi profesională şi finanţarea Comisia de orientare şcolară şi profesională se vor realiza de către consiliul judeţean/al municipiului Bucureşti, prin CJRAE/CMBRAE”.

Începând cu luna ianuarie 2018, Centrele Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională, respectiv al Municipiului Bucureşti, nu au mai primit finanțare de la Consiliile Județene/ Consiliul General al Municipiului București, ca urmare a aplicării prevederilor art. 39 din OUG nr. 90/2017, deşi conform  art. 99, alin. (2) din Legea Nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Centrele Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională, respectiv Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională sunt definite ca fiind “unităţi conexe ale învăţământului preuniversitar” şi nu unităţi de învăţământ preuniversitar, ca să li se aplice prevederile art. 39 din OUG nr. 90/2017.

Iată cum, prin încrengătura legislativă creată, posturile din Serviciul de evaluare şi orientare şcolară şi profesională respectiv Comisia de orientare şcolară şi profesională au rămas neremunerate. Niciun inspectorat şcolar nu a primit buget pentru remunerarea membrilor acestor comisii, directorii din CJRAE/ CMBRAE fiind nevoiţi să găsească singuri soluţii pentru a asigura funcţionalitatea acestora.

Având în vedere că suntem în luna martie a anului 2019, vă întreb Doamna Ministru, ce soluţie are Ministerul Educaţiei Naţionale referitor la plata membrilor comisiilor menţionate? În viitor se vor asigura sumele necesare aşa cum prevede art. 39 din OUG nr. 90/2017 ori se vor aplica prevederile Art. 104, alin. (2) din Legea Nr. 1/2011 ca şi până la 31.12.2017?

 

Aştept răspuns în scris.

Cu stimă,

Deputat PNL Florica Cherecheş