Doamna Ministru,

Legea Nr. 82 din 30 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. 33^1 introducea organizarea învăţământului dual pentru dobândirea de calificări profesionale de nivel 4 şi 5 începând cu anul şcolar 2019-2020. De asemenea, absolvenţii învăţământului profesional, inclusiv dual, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pot continua studiile în învăţământul liceal pentru dobândirea unei calificări de nivel 4 iar cei care au certificat de calificare profesională de nivel 4, pot avea acces la o calificare profesională de nivel 5, toate acestea în condiţii stabilite prin metodologii aprobate de ministrul educaţiei.

În sistemul de învăţământ şi nu numai, predictibilitatea este un aspect care trebuie avut permanent în vedere. Din acest motiv consider că aprobarea metodologiilor menţionate mai sus este oportun a fi făcută cât mai înainte de începerea anului şcolar 2019-2020.

În acest sens, vă întreb, Doamna Ministru, care este stadiul elaborării metodologiilor? Vor putea fi ele implementate astfel încât să se respecte termenul prevăzut de Legea 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare?

Absolvenții de învățământ profesional cu nivel de calificare 3 au și altă alternativă de dobândire a nivelului de calificare 4, decât cea de continuare a studiilor în învățământul liceal?

 

Aştept răspuns în scris.

Cu stimă,

Deputat PNL Florica Cherecheş

Vicepreşedinte al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport