Întrebări și interpelări

//Întrebări și interpelări

Expirarea mandatelor personalului de conducere, îndrumare şi control din inspectoratele şcolare

Stimată Doamnă Ministru, Rolul unui lider, şi nu al unui şef, în implementarea culturii organizaţionale care să ducă la bunăstare şi progres, este, fară îndoială, extrem de important. Având în vedere tumultul legislativ în care se desfăşoară procesul instructiv-educativ în România, un proces decizional, motivaţional şi de control calitativ, poate avea un impact major. În

20 februarie 2019|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Opțiunea mutării claselor profesionale la sate

Stimată Doamnă Ministru, În cadrul Adunării generale a Asociației Comunelor din România, v-ați exprimat intenția de a muta clase din învățământul profesional de la liceele și scolile profesionale din orașe la școlile generale din sate, cu scopul de a reduce abandonul școlar. Acum când România străbate cea mai acută criză a forței de muncă, dezvoltarea

20 februarie 2019|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Clasificarea ocupațiilor în România

Stimate Domnule Ministru, Integrarea copiilor cu dizabilități în învățământul de masă este un deziderat pentru societatea românească care se dorește incluzivă, și care dorește să ofere șanse egale la educație tuturor copiilor. Pe lângă instruirea tuturor cadrelor didactice prin module speciale în care să fie pregătite să se ocupe de acești copii și să răspundă

20 februarie 2019|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Plata alocațiilor copiilor

Stimate Domnule Ministru, Din Raportul ANPIS pe 2017, la capitolul despre ”Acordarea unor beneficii de asistență socială pentru prevenirea și combaterea sărăciei, susținerea copilului și a familiei în anul 2017”, aflăm că 51% din alocațiile pentru copii (inclusiv alocațiile pentru copiii de până la 2 ani) au fost platite utilizând serviciile Poștei Române, în timp ce 49

13 februarie 2019|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Numărul unităților de învățământ din sistemul preuniversitar

Doamna Ministru, Pentru o mai bună documentare și având în vedere faptul că pentru anul școlar următor, rețeaua unităților de învățământ preuniversitar a fost aprobată, vă solicit pentru anul școlar 2019-2020, următoarele informații: Numărul unităților de învățământ de stat cu personalitate juridică din România; Numărul unităților de învățământ de stat, structuri ale unităților cu personalitate

13 februarie 2019|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Lipsa manualelor digitale

Stimată Doamnă Ministru, Manualele digitale încărcate pe site-ul Ministerului Educației, https://www.manuale.edu.ro/,   reprezintă o resursă foarte importantă pentru profesori și elevi. Cu toate acestea, am observat cu dezamăgire că manualele digitale pentru limbile străine nu există pentru clasele I , a II-a, si a VI-a, iar cele pentru clasa a XI-a și a XII-a pot fi

13 februarie 2019|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Degrevarea consilierilor școlari de norma didactică de predare

Stimată Doamnă Ministru, Având în vedere nevoia de a mări considerabil numărul consilierilor școlari care să se ocupe de orientarea profesională a elevilor, la dezbaterea recentă a bugetului MEN pe 2019, am solicitat din nou dublarea numărului acestora, amendament care din păcate a fost respins. Cu toate astea, dumneavoastră ați recunoscut această nevoie și ați

13 februarie 2019|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Alocare buget CNI

Stimate Domnule Ministru, Din Bugetul MDRAP pe 2019, reiese că pentru „Programul national de constructii de interes public sau social” sunt prevăzuți 1.781.548 mii lei. Din acest program, mai precis din  Subprogramul „Săli de sport”, este prevăzută și finanțarea obiectivului de investiții „Sală de sport polivalentă cu capacitatea de 5000 de locuri” la Oradea, care

13 februarie 2019|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Îmbunăţăţirea serviciilor de consiliere şcolară şi profesională

Doamna Ministru, În repetate rânduri, prin amendamente aduse Legii bugetului de stat și luările mele de cuvânt, am solicitat suplimentarea numărului de profesori consilieri şcolari din ţară. Rolul lor este unul esenţial, atât în consilierea psihologică, cât şi în orientarea şcolară şi în carieră, cu atât mai mult cu cât criza forţei de muncă în

6 februarie 2019|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Orele suplimentare în școli

Stimată Doamnă Ministru, Într-o declarație recentă, ați anunțat public intenția de a introduce ore suplimentare la clasele a III-a pâna la a VIII-a, cu scopul de a remedia pregătirea elevilor care „nu au ținut pasul cu programa școlară”.  Înțeleg din declarații că intenționați să aplicați această măsură începând cu semestrul 2 al anului școlar curent.

19 decembrie 2018|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|