Doamna Ministru,

În repetate rânduri, prin amendamente aduse Legii bugetului de stat și luările mele de cuvânt, am solicitat suplimentarea numărului de profesori consilieri şcolari din ţară. Rolul lor este unul esenţial, atât în consilierea psihologică, cât şi în orientarea şcolară şi în carieră, cu atât mai mult cu cât criza forţei de muncă în România s-a acutizat. Unul dintre motive este și lipsa unei consilieri specifice prin care elevii să fie ajutați să-și descopere potențialul, iar părinții, îndrumați să-și susțină copiii pentru a se forma într-o profesie căutată pe piața muncii. Totodată, am adresat tuturor miniştrilor educaţiei din ultimii 6 ani, întrebări pe marginea acestui subiect fierbinte, în opinia mea.

M-am bucurat să constat că în cadrul întâlnirii la care aţi participat în data de 7 ianuarie 2019 cu reprezentanţii Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi din învăţământul preuniversitar, aţi subliniat, după cum reiese şi din comunicatul de presă de pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, “importanţa orientării profesionale şi necesitatea intensificării activităţii de consiliere educaţională a elevilor de către consilierii şcolari.”.

Pentru a nu rămâne fără ecou afirmaţiile dumneavoastră, va rog să îmi spuneţi, concret, ce consideraţi că s-a realizat benefic în acest sens de către miniştrii perindaţi la conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale, în ultimii doi ani de guvernare ai alianţei PSD-ALDE, lucruri pe care eventual, le veți continua.

De asemenea, vă rog să îmi comunicaţi ce acţiuni veţi întreprinde dumneavoastră cu privire la problema menţionată. În ce măsură aveţi intenţia de a creşte numărul de consilieri şcolari cu scopul îmbunăţăţirii serviciilor de consiliere şi orientare şcolară şi profesională a elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar şi care ar fi orizontul de timp?

Aştept răspuns în scris.

 

Cu stimă,

Deputat PNL Florica Cherecheş

Vicepreşedinte al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport