Doamna Ministru,

Așa cum bine știți, calitatea actului educaţional este strâns legată de formarea continuă a cadrelor didactice. Aceasta tinde să devină superficială, în condiţiile în care nu există un sistem coerent care să coreleze oferta de programe de formare, cu nevoile reale ale cadrelor didactice, din punctul de vedere al dezvoltării competenţelor profesionale şi transversale ale acestora. Subfinanţarea educaţiei are consecinţe negative inclusiv asupra profesionalizării personalului. Obligativitatea acumulării a 90 de credite profesionale în 5 ani de zile nu oferă şi siguranţa unui număr minim de credite suportate de la buget sau prin cursuri gratuite. Astfel, de cele mai multe ori, cadrele didactice aleg cursurile de formare continuă în funcţie de costuri şi nu în funcţie de utilitate şi doar pentru a-şi asigura cele 90 de credite, nu în scopul propriei dezvoltări personale şi profesionale.

În acest sens, vă întreb Doamna Ministru, pentru anul 2018, care este proporţia programelor de formare continuă oferite gratuit, în raport cu cele cu taxă? Câte programe gratuite au fost furnizate în anul 2018 prin Casele Corpului Didactic şi câte cadre didactice au beneficiat de acestea?

De asemenea, având în vedere activitatea complexă prevăzută de OMECTS  nr. 5564/2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, cu modificările şi completările ulterioare, câţi angajaţi din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale gestionează efectiv, activitatea de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă?

Aştept răspuns în scris.

 

Cu stimă,

Deputat PNL Florica Cherecheş

Vicepreşedinte al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport