Stimată Doamnă Ministru,

Rolul unui lider, şi nu al unui şef, în implementarea culturii organizaţionale care să ducă la bunăstare şi progres, este, fară îndoială, extrem de important. Având în vedere tumultul legislativ în care se desfăşoară procesul instructiv-educativ în România, un proces decizional, motivaţional şi de control calitativ, poate avea un impact major.

În urmă cu patru ani, Ministerul Educaţiei Naţionale demara procedurile de organizare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de inspectori şcolari generali, inspectori şcolari generali adjuncţi, respectiv inspectori şcolari. Atunci, majoritatea acestor funcţii au fost ocupate.

Având în vedere că una din preocupările continue ale decidenţilor la nivel naţional ar trebui să fie şi aceea de a formula şi susţine strategii pentru dezvoltarea unui management de calitate, vă întreb Doamna Ministru,  dacă intenţionaţi organizarea în viitorul apropiat a unei noi sesiuni de concurs pentru ocuparea funcţiilor menţionate anterior ori aveţi în vedere reluarea modalităţii de ocupare prin detaşare în interesul învăţământului? În ce măsură apreciaţi că metodologia de concurs va fi aceeaşi?

Aştept răspuns în scris.

 

Cu stimă,

Deputat PNL Florica Cherecheş

Vicepreşedinte al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport