Doamna Ministru,

Jocul politic este suprem în zilele noastre iar interesul faţă de problemele reale este doar la modul declarativ. Acest lucru se observă uşor după bunul mers al lucrurilor, fie că vorbim de educaţie, sănătate, transporturi sau orice alt domeniu. Cu toate acestea, speram ca măcar educaţia să fie privată de mediocritate, incompetenţă, ignoranţă si interes politic.

În scopul evaluării anuale de către Ministerul Educaţiei Naţionale, inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncţi şi directorii Caselor Corpului Didactic, conform art. 5 alin. (5) din Metodologia privind evaluarea activităţii manageriale desfăşurate de către inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncţi din inspectoratele şcolare şi directorii Caselor Corpului Didactic, aprobată prin OMEN 4315/2014, depun până la data de 31 august, fişele de (auto)evaluare şi rapoartele argumentative, în format letric, însoţite de un CD care conţine, scanate, documentele justificative pentru punctajele acordate indicatorilor de performanţă. Totodată, conform alin. (5) din articolul 2 al aceleiaşi metodologii, calificativul se poate valorifica ulterior de către persoana căreia i s-a acordat, raportat la natura activităţii pentru care i se solicită.

Doamna Ministru, având în vedere că de la 31 august 2018 au trecut nu mai puţin de şapte luni, care sunt motivele pentru care aceste calificative pentru anul școlar 2017-2018, nu au fost primite nici astăzi de persoanele în cauză?

De ce sunt private aceste persoane de posibilitatea valorificării calificativelor în diversele situaţii în care ar avea nevoie de ele?

Aştept răspuns în scris.

 

Cu stimă,

Deputat PNL Florica Cherecheş

Vicepreşedinte al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport