Stimată Doamnă Ministru,

Din luările dumneavoastră de poziţie am constatat că sunteţi o susţinătoare a proiectului de lege prin care se doreşte scăderea numărului de ore pe săptămână în învăţământul preuniversitar. Doresc să subliniez că nemulţumirile generale exprimate de-a lungul timpului, atât de părinţi cât şi de cadrele didactice, nu au fost privitoare la numărul de ore pe care elevii îl petrec în şcoală, ci la programele şcolare mult prea încărcate şi stufoase. Analizând cele întâmplate recent cu programul ”Şcoală după Şcoală”, constat că nevoia părinţilor de a ţine copiii în şcoală un timp mai îndelungat este foarte mare, pentru că nu au soluții pentru îngrijirea copiilor pe perioada cât sunt la serviciu. În consecinţă, prin diminuarea numărului de ore în învăţământul primar şi gimnazial, fără a modifica programele şcolare, nu se face altceva decât se descarcă financiar statul, încărcându-se în acelaşi timp financiar părinţii şi, cu muncă în plus, elevii.

Doamna Ministru, având în vedere normele de tehnică legislativă şi afirmaţiile domnului senator Liviu Marian Pop cu privire la consultarea specialiştilor în domeniu, pentru o evaluare preliminară a impactului politicilor publice pe care proiectul legislativ le implementează, vă rog să îmi puneţi la dispoziţie datele statistice care au fost solicitate Ministerului Educaţiei Naţionale de către iniţiatori. Aveți în vedere şi modificarea programei şcolare, o dată cu reducerea numărului de ore?

De asemenea, vă rog să îmi comunicaţi numărul de posturi estimat de dumneavoastră a fi reduse, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de lege menţionat.

Aştept răspuns în scris.

Cu stimă,

Deputat PNL Florica Cherecheş,

Vicepreşedinte al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport