Stimată Doamnă Ministru,

Pe lângă multe alte dificultăți cu care se confruntă școlile din România, vă aduc la cunoștință lipsa acută de psihologi/consilieri școlari din unitățile de învățământ.

Deși norma prevăzută de lege este de 1 consilier la 800 de elevi, în realitate, un terapeut este responsabil pentru aproximativ 1.000 – 1.300 de elevi. Sprijinul psihologic la această vârstă este extrem de important și poate duce la identificarea timpurie a numeroase probleme emoționale și cognitive omise de către părinți sau cadrele didactice.

Având în vedere necesitatea ca elevii de gimnaziu să beneficieze de consiliere și orientare profesională pentru a se cunoaște mai bine și a-și alege corect viitoarea profesie, mărirea numărului de consilieri devine cu atât mai stringentă, pentru a reduce numărul de decizii eronate care afectează traseul profesional al multor elevi.

O categorie de mare risc, care necesită prezența mai multor psihologi în școli, o reprezintă copiii rămași fără unul sau chiar ambii părinți, aceștia fiind plecați la muncă în străinătate. Aceștia prezintă simptome ale depresiei și anxietății, exprimate prin rezultate școlare slabe, comportament agresiv, fiind etichetați pur și simplu ca fiind copii problemă, iar unii recurg la suicid.

Stimată Doamnă Ministru, ce măsuri ia ministerul dumneavoastră pentru a spori numărul de psihologi în școli? Aveți în vedere programe de reconversie profesională pentru anumite cadre didactice care doresc să se reprofileze sau care se află în restrângere de activitate? Cum prezintă Ministerul Educației beneficiile consilierii psihologice  elevilor și părinților, în condițiile în care există încă un stigmat asociat cu vizitarea unui psiholog, atât între elevi cât mai ales în rândul părinților?

Aştept răspuns în scris.

Cu stimă,

Deputat PNL Florica Cherecheş