Întrebări și interpelări

//Întrebări și interpelări

Aprobarea standardului minim de cost pentru serviciile sociale

Stimate Domnule Ministru, În cursul anului trecut, a fost revizuită Hotărârea de Guvern nr 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârsnice din centrele rezidențiale. Hotărârea privind

13 martie 2019|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Modificarea numărului de săptămâni de cursuri pentru învăţământul profesional şi liceal tehnologic

Doamna Ministru, După cum îi spune şi numele, prin OMEN 3207/22.02.2019 aţi dorit să luaţi unele ”măsuri de aplicare şi corelare a planurilor de învăţământ pentru învăţământul profesional, liceal-filiera tehnologică şi postliceal cu structura anului şcolar 2019-2020”. Venit târziu în raport cu stadiul de desfăşurare a etapelor de mobilitate pentru anul şcolar următor, acesta diminuează

6 martie 2019|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Procentul scăzut de copii înscriși în structuri de educație și îngrijire timpurie

Stimată Domnă Ministru, Conform Raportului European de țară din 2019 privind România, una din marile deficiențe în domeniul preșcolar o reprezintă rata scăzută de participare a copiilor la structuri de educație și îngrijire preșcolară. În cazul copiilor între 4 ani și vârsta de începere a învățământului primar obligatoriu, rata de participare este de  88%, față

6 martie 2019|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Situația noilor ambulanțe

Stimată Doamnă Ministru, La finele anului trecut, serviciile de ambulanță județene din țară au fost dotate cu ambulanțe marca Renault Master, ambulanțe care au înlocuit în mare parte ambulanțele vechi. La prima vedere, aceste ambulanțe sunt spațioase, însă, din păcate, amplasarea aparaturii în interior, precum și a spațiilor destinate medicamentelor și materialelor sanitare nu sunt

6 martie 2019|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Perpetuarea violenței în școli

Stimată Doamnă Ministru, Sunt nevoită să revin asupra fenomenului violenței din școli, fenomen extrem de grav care continuă să fie o problemă în școlile din țara noastră. În ultimul incident este vorba de un elev al unei școli din Satu-Mare, bătut cu bestialitate de elevi ai aceleiași școli. Și mai grav este faptul că, deși

27 februarie 2019|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Expirarea mandatelor personalului de conducere, îndrumare şi control din inspectoratele şcolare

Stimată Doamnă Ministru, Rolul unui lider, şi nu al unui şef, în implementarea culturii organizaţionale care să ducă la bunăstare şi progres, este, fară îndoială, extrem de important. Având în vedere tumultul legislativ în care se desfăşoară procesul instructiv-educativ în România, un proces decizional, motivaţional şi de control calitativ, poate avea un impact major. În

20 februarie 2019|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Opțiunea mutării claselor profesionale la sate

Stimată Doamnă Ministru, În cadrul Adunării generale a Asociației Comunelor din România, v-ați exprimat intenția de a muta clase din învățământul profesional de la liceele și scolile profesionale din orașe la școlile generale din sate, cu scopul de a reduce abandonul școlar. Acum când România străbate cea mai acută criză a forței de muncă, dezvoltarea

20 februarie 2019|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Clasificarea ocupațiilor în România

Stimate Domnule Ministru, Integrarea copiilor cu dizabilități în învățământul de masă este un deziderat pentru societatea românească care se dorește incluzivă, și care dorește să ofere șanse egale la educație tuturor copiilor. Pe lângă instruirea tuturor cadrelor didactice prin module speciale în care să fie pregătite să se ocupe de acești copii și să răspundă

20 februarie 2019|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Plata alocațiilor copiilor

Stimate Domnule Ministru, Din Raportul ANPIS pe 2017, la capitolul despre ”Acordarea unor beneficii de asistență socială pentru prevenirea și combaterea sărăciei, susținerea copilului și a familiei în anul 2017”, aflăm că 51% din alocațiile pentru copii (inclusiv alocațiile pentru copiii de până la 2 ani) au fost platite utilizând serviciile Poștei Române, în timp ce 49

13 februarie 2019|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Numărul unităților de învățământ din sistemul preuniversitar

Doamna Ministru, Pentru o mai bună documentare și având în vedere faptul că pentru anul școlar următor, rețeaua unităților de învățământ preuniversitar a fost aprobată, vă solicit pentru anul școlar 2019-2020, următoarele informații: Numărul unităților de învățământ de stat cu personalitate juridică din România; Numărul unităților de învățământ de stat, structuri ale unităților cu personalitate

13 februarie 2019|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|