Întrebări și interpelări

//Întrebări și interpelări

Contractul de muncă încheiat pe durata viabilităţii postului/catedrei

Domnule Ministru, Urmare a declarării ca neconstituţional a art. 253 din Legea 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Educaţiei Naţionale a încercat ”rezolvarea” situaţiei prin prevederile introduse de OUG 23/2019. Astfel, anumitor cadre didactice li se va transforma, începând cu 1 septembrie 2019, contractul individual de muncă pe perioadă determinată

10 mai 2019|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Contractul de muncă încheiat pe durata viabilităţii postului/catedrei

Doamna Ministru, Urmare a declarării ca neconstituţional a art. 253 din Legea 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, aţi încercat o ”rezolvare” a situaţiei prin prevederile introduse de OUG 23/2019. Astfel, anumitor cadre didactice li se va transforma, începând cu 1 septembrie 2019, contractul individual de muncă pe perioadă determinată de un an în contract

10 mai 2019|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Înștiințările de plată primite de la ANAF

Stimate Domnule Ministru, Mii de români au avut surpriza de a primi recent prin poștă înștiințări din partea ANAF,  din care află că sunt restanțieri la fondul asigurărilor de sănătate, fără a le fi oferite explicații. Din informațiile noastre, prezentate și de presă, este vorba de venituri obținute din dividende sau dobânzi bancare modice, valori

10 mai 2019|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Revenire privind situația extrem de gravă a două depozite de deșeuri neecologizate din Comnua Derna, județul Bihor

Stimată Doamnă Ministru, În data de 02.05.2018 v-am adresat o întrebare privind situația extrem de gravă din comuna Derna județul Bihor, identificată ca întrebarea 3997A/02.05.2018. În răspunsul primit în data de 12.06.2018, ați menționat constituirea unui grup de lucru interministerial în vederea identificării soluțiilor privind„Închiderea depozitelor de deșeuri neconforme de pe teritoriul României care fac

10 mai 2019|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Situația juridică privind două batale neecologizate din localitatea Derna, Județul Bihor.

Stimată Doamnă Ministru, Pe aria localitații Derna, Județul Bihor, se află două depozite de deșeuri industriale extrem de periculoase, conținând gudroane acide. Acestea reprezintă un pericol iminent atât pentru mediu cât și pentru locuitorii din zonă, mai multe locuințe fiind amplasate în aval de batalul numărul 2. De asemenea, s-au identificat infiltrații semnificative, atât de

10 mai 2019|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Profesia de îngrijitor grupă învățământ preșcolar

La Cabinetul meu parlamentar s-au prezentat mai multe îngrijitoare copii din grădinițe, care mi-au sesizat o problemă de salarizare, apărută după aplicarea Legii 153/2017. Înainte de apariția acestei legi, îngrijitoarele erau considerate personal didactic auxiliar, dar după promulgarea Legii 153, ele au trecut în categoria personalului nedidactic, pierzând și la salariu, și prin nedecontarea navetei.

24 aprilie 2019|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Numărul de locuri alocat pentru învățământul profesional și tehnic în anul școlar 2018/2019

Educația în domeniul profesional și tehnic este absolut necesară pentru a asigura un mediu incluziv și sustenabil pentru dezvoltarea economico-socială a oricărei țări. În timp ce dă șanse de valorificare a talentelor individuale, investiția în această zonă a educației poate aduce o contribuție majoră la creșterea competitivității economice, inclusiv în numeroase sectoare în care omul

11 aprilie 2019|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Organizarea învăţământului dual pentru calificări profesionale de nivel 3,4 şi 5

Doamna Ministru, Legea Nr. 82 din 30 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. 33^1 introducea organizarea învăţământului dual pentru dobândirea de calificări profesionale de nivel 4 şi 5 începând cu anul şcolar 2019-2020. De asemenea, absolvenţii învăţământului profesional, inclusiv dual,

11 aprilie 2019|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Definiția termenului de “persoană” într-un manual de clasa a X-a.

Stimată Doamnă Ministru, În presa de specialitate dedicată învățământului, a fost raportat un caz extrem de grav privind conținutul unui manual de psihologie de clasa a X-a, mai exact manualul publicat de SC Aramis Print, coordonator Mielu Zlate. În cadrul subcapitolului „Conceptul de persoană”, apare definiția „noțiunea de persoană este aplicabilă doar omului, dar nu

4 aprilie 2019|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Rata de promovare extrem de redusă în urma simulării la examenul de Bacalaureat

Stimată Doamnă Ministru, Simularea pentru examenul de Bacalaureat aduce aceleași rezultate dezastruoase ca anii trecuți, doar 36,52 % fiind rata de promovare cumulată (clasa a XI-a și clasa a XII-a), o creștere de 0,36 % față de anul trecut. Elevii de clasa a XII-a au înregistrat doar 42,15 % rată de promovare. Cu toate că

4 aprilie 2019|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|