Întrebări și interpelări

//Întrebări și interpelări

Emiterea repetată a certificatelor care atestă nivelul de competenţă lingvistică respectiv nivelul de competenţă digitală

Conform art. 78 alin. (3) din Legea 1/2011 – legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ”Absolvenţilor de liceu care au susţinut evaluările A, B, C şi D prevăzute la art. 77 alin. (4) li se eliberează certificate care atestă nivelul de competenţă lingvistică, respectiv nivelul de competenţă digitală. Eliberarea acestor certificate nu este

19 februarie 2018|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Nevoia de actualizare a standardului minim de cost pentru serviciile sociale aprobat

Stimată Doamnă Ministru, La sediul Biroului meu parlamentar s-a prezentat în audiență managerul Asociaţiei româno- germane Alsterdorf din Oradea, care activează în domeniul protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilităţi în judeţul Bihor începând cu anul 1990. La ora actuală, asociația furnizează servicii sociale unui număr de peste 160 de persoane cu dizabilități intelectuale și psihice

12 februarie 2018|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Lipsa manualelor de specialitate

Stimate Domnule Ministru, Deși educația este prioritate națională și desi se vorbește mult în spațiul public de nevoia de a dezvolta învățământul tehnic și profesional, de ani de zile, elevii din liceele tehnologice și din școlile profesionale se confruntă cu lipsa manualelor de specialitate. Ministerul educației naționale se laudă că asigură manuale gratuite pentru toți

12 februarie 2018|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Întrebare adresată Ministrului Educaţiei

Obiectul întrebării: Plata gradaţiei de merit Unul din factorii motivanţi pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar este, fără îndoială, cel financiar. Performanţele şi interesul cadrului didactic faţă de actul instructivo-educativ este influenţat şi de acest aspect. În articolul 12 din litera B, Capitolul I, Anexa nr. 1, al Legii-cadru nr. 153/2017, se statuează că „Personalul

7 februarie 2018|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Întrebare adresată Ministrului Învăţământului

Stimate Domnule Ministru, Sunteţi al douăzeci şi cincilea Ministru al Educaţiei din era post decembristă, o contraperformanţă extrem de gravă, resimţită din plin de sistemul educaţional Românesc. Moşteniţi un minister subfinanţat, cu rezultate anuale tot mai slabe şi fără proiecte de viitor. Abandonul şcolar, lipsa manualelor, starea deplorabilă a multor unităţi de învăţământ, sistemul şcolilor

7 februarie 2018|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Întrebare adresata Ministrului Învăţământului

Stimate Domnule Ministru, Sunteţi al douăzeci şi cincilea Ministru al Educaţiei din era post decembristă, o contraperformanţă extrem de gravă, resimţită din plin de sistemul educaţional Românesc. Moşteniţi un minister subfinanţat, cu rezultate anuale tot mai slabe şi fără proiecte de viitor. Abandonul şcolar, lipsa manualelor, starea deplorabilă a multor unităţi de învăţământ, sistemul şcolilor

31 ianuarie 2018|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Date referitoare la numărul avorturilor din România, în ultimii 3 ani

Stimate Domnule Ministru, Doresc să vă întreb dacă aveți o statistică referitoare la numărul întreruperilor de sarcină la cerere din România, pentru ultimii 3 ani, din toate unitățile din domeniul sanitar, atât publice cât și cele din domeniul privat. Conform relatărilor din presa centrală și a statisticilor recente publicate de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii,

21 decembrie 2017|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Statistica pe județe a implementării Programului «A doua şansă»

Stimate Domnule Ministru, Programul “A doua şansă” se adresează adolescenţilor, tinerilor, adulţilor, proveniţi din medii sociale diverse şi cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învăţământul primar și gimnazial. Programul oferă acestor categorii de persoane posibilitatea continuării şi finalizării învățământului obligatoriu, fără a fi nevoite să-şi întrerupă eventualele activităţi profesionale sau

28 noiembrie 2017|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Organizarea şi desfăşurarea Examenului de bacalaureat naţional

Stimate Domnule Ministru, Conform art. 77 alin. (2) din Legea 1/2011 – legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare ”Elevii care au promovat clasa a XII-a/a XIII-a vor susţine examenul naţional de bacalaureat”. De asemenea, conform art. 1 alin. (2) din Anexa 2 la OMECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat

24 noiembrie 2017|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|

Date referitoare la numărul copiilor care suferă de alergii alimentare

Stimate Domnule Ministru, Mii de familii se confruntă cu o problemă extrem de gravă ignorată de Ministerul Învățământului și anume discriminarea copiilor alergici la unul sau mai multe alimente. Statisticile arată ca unul din 20 de copii Europeni suferă de alergie alimentară.Din câte ştiu, ţara noastră nu are încă o statistică clară, însă părinții acestor copii

22 noiembrie 2017|Activitate parlamentară, Întrebări și interpelări|