Inițiative legislative

//Inițiative legislative

Propunere legislativă pentru modificarea art. 58 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

Un grup de 86 deputați și senatori PNL am semnat propunerea legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative: Una din trei familii întâmpină dificultăţi în ceea ce priveŞte supravegherea copilului după orele de şcoală. Propunem emiterea unor tichete de către

10 iunie 2014|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Alături de alți 59 de deputați PNL am semnat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative: Potrivit prevederilor art. 57, alin. (4) — (6) şi art. 84, alin. (2) — (4) din Codul fiscal,

2 iunie 2014|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale

Alături de alți 20 de deputați și senatori PNL am semnat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative: invăţământul universitar românesc trebuie să răspundă unor exigenţe care sporesc în mod constant şi care vin atât din partea societăţii şi

2 iunie 2014|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal

Alături de alți 55 deputați și senatori PNL am semnat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative: Potrivit legislaţiei naţionale, Hotărârea Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată

8 aprilie 2014|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a învăţământului profesional, universitar şi a cercetării ştiinţifice

Un grup de 36 deputați și senatori PNL am semnat propunerea legislativă privind unele măsuri de stimulare a învăţământului profesional, universitar şi a cercetării ştiinţifice. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative: În România există decalaje socio-economice şi disparităţi pe medii de rezidenţă la toate nivelurile de educaţie. Ratele de

7 aprilie 2014|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Propunere legislativă privind modificarea art.1 din Legea nr.226/29.11.2011 privind reparaţiile morale şi material pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

Un grup de 9 deputați și senatori PNL am semnat propunerea legislativă privind modificarea art.1 din Legea nr.226/29.11.2011 privind reparaţiile morale şi material pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative: Prezenta propunere legislativă modifică

7 aprilie 2014|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi al protecţiei sociale

Alături de alți 46 de deputați și senatori am semnat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi al protecţiei sociale. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative: Sec ţiunea 1 Titiul proiectului de act normativ LEGE pentru modificarea şi compietarea unor acte normative din

1 aprilie 2014|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 273 din 2004 privind procedura adopţiei

Propunerea legislativã doreşte sã contribuie la creşterea numãrului de copii adoptaţi pentru a le oferi şansa de a creşte în siguranţa şi cu dragostea unei familii. În condiţiile în care la sfârșitul anului 2013, existau 61.749 copii în sistemul de protecţie specială, din care: - 22.189 copii (35.93%) beneficiau de măsură de protecţie specială în servicii de

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Am inițiat împreună cu alți 3 colegi deputați, propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative: Serviciile publice Salvamont, Salvaspeo 1nfiinţate de către autorităţile publice judeţene şitsau locale au un evident caracter de utilitate publică şi

26 martie 2014|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea lit.b) a art.3 din Ordonanţa de urgenţa nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenţă

Alături de alți 34 deputați și senatori am semnat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea lit.b) a art.3 din Ordonanţa de urgenţa nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenţă. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative: Prin modificările şi completările aduse Ordonanţei de urgenţă nr.

26 martie 2014|Activitate parlamentară, Inițiative legislative|